Na jaren van discussie tussen voor- en tegenstanders is het wettelijke vrouwenquotum dan toch een feit. Op 28 september jl.. stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel voor een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Uit de wet vloeit met name voort dat minimaal een derde van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen moet bestaan.

Op 28 september jl. stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’. Het wetsvoorstel werd met 49 stemmen voor (van de 75) aangenomen.

In 2019 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) het advies ‘Diversiteit in de top, Tijd voor versnelling’ uit. Daarin werd geadviseerd om voor raden van commissarissen een ingroeiquotum in te voeren. Het wetsvoorstel komt voort uit dit advies.

Uit de wet vloeit voort dat minimaal een derde van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen moet bestaan. Daarnaast moeten de grote naamloze en besloten vennootschappen streefcijfers opstellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijf evenwichtiger te maken. Daarover moeten ze jaarlijks rapporteren aan de SER. Als de gestelde doelen niet worden behaald, moeten de redenen daarvoor worden opgegeven.

Het streven is de wetswijziging per 1 januari 2022 te laten ingaan.