Vanaf 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alhoewel 2018 nog ver weg lijkt, zal deze verordening een zeer grote (financiële) impact hebben op uw organisatie. Vanaf dat moment is er namelijk nog maar één privacywet die in de gehele EU geldt en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In dit artikel worden tips gegeven om uw organisatie voor te bereiden op de nieuwe privacyregels.