De introductie van de zwarte lijst in de zorg is een middel om de pre-employment screening aanzienlijk te verbeteren.

De werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt start vandaag, 26 november 2014, met een waarschuwingsregister (een zwarte lijst) voor zorgmedewerkers die laakbaar gedrag hebben vertoond. Bij laakbaar gedrag moet worden gedacht aan diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.Door de zwarte lijst moet worden voorkomen dat dergelijke zorgmedewerkers probleemloos elders in de zorg weer aan de slag gaan.

Het waarschuwingsregister registreert werknemers tegen wie –kort gezegd- aangifte is gedaan en die zijn ontslagen. Deze gegevens kunnen onder bepaalde privacy-voorwaarden worden gedeeld met andere organisaties. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft het waarschuwingsregister van ZorgZijn rechtmatig verklaard.

Raadpleging van het waarschuwingsregister vindt plaats in het kader van pre-employment screening en geschiedt enkel door daartoe geautoriseerde functionarissen die een geheimhoudingsplicht hebben.

Werkgevers in de verplegings-, verzorgings- en thuiszorgsector, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg kunnen zich aansluiten bij het register.

Een zwarte lijst is niet zomaar toegestaan. Op zwarte lijsten is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Dat betekent dat een bedrijf, organisatie of instelling de persoonsgegevens op een zwarte lijst op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wbp moet verwerken. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op het gebruik van zwarte lijsten.

Stappenplan zwarte lijst

Als een bedrijf voornemens is een zwarte lijst aan te leggen, dan moeten een aantal stappen worden doorlopen: