Arbeidsovereenkomst

L&A advocaten adviseert over pre-employment screening en stelt arbeidsovereenkomsten op met noodzakelijke bijzondere bedingen.

ARBEIDSOVEREENKOMST

Alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan vindt een sollicitatieprocedure plaats waarbij bepaalde juridische regelgeving en beginselen van belang zijn. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan pre-employment screening (referenties en antecedentenonderzoek), gelijke behandelingswetgeving, privacywetgeving en de Wet op de medische keuringen. Wij hebben een bijzondere expertise op dit terrein en verwijzen naar de publicaties op onze website.

Wij adviseren partijen over de wijze waarop schriftelijke afspraken kunnen correct kunnen worden vastgelegd en screenen ook arbeidsovereenkomsten om te bezien of deze voldoen aan wet-en regelgeving. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn het proeftijdbeding, het concurrentie- of relatiebeding, bescherming van intellectueel eigendom en geheimhoudingsbedingen. Maar ook is het bijvoorbeeld van belang om goede afspraken te maken over beloningsregelingen, zoals overwerkcompensatie, bonusregelingen, optiebedingen, afvloeiingsregelingen bij voorbaat, autokostenregelingen en vakantie- en verlofregelingen. Wij begeleiden ondernemingen in het HRM traject waardoor de positie van de werkgever op optimale wijze wordt bewaakt. Ook werknemers kunnen vanzelfsprekend bij ons terecht voor een advies of begeleiding van onderhandelingen over een arbeidsovereenkomst.