Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een andere vorm van conflicthantering. Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Ook als er een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor mediation. Een mediator begeleidt het mediationproces en zorgt ervoor dat ieders zorgen en wensen op tafel komen en zorgvuldig worden afgestemd. De mediator draagt zorg voor het herstel van de communicatie tussen partijen en begeleidt de onderhandelingen naar een duurzame uitkomst die voor hen beiden aanvaardbaar is.

Samen naar een oplossing

Mediation is een vak en wij geloven in mediation. Een mediator zorgt voor rust en het terugkrijgen van vertrouwen. Mediation wordt altijd op vrijwillige basis gevoerd. Mediation is echter niet vrijblijvend. Van elke partij wordt commitment gevraagd om een gezamenlijke oplossing te bereiken. Naast vrijwilligheid zijn zelfbeschikking, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid de basiskenmerken van mediation. Voorwaarde voor mediation is wel dat beide partijen bereid zijn om met de ander te onderhandelen en er ook ruimte is voor onderhandeling.

Waarom mediation?

 • Mediation bespaart tijd, geld en energie. Een mediation wordt over het algemeen binnen enkele weken afgerond. Soms zelfs binnen een gesprek van een paar uur;
 • Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en kwesties goed uit te praten. Zodoende kunt u de relatie met de andere partij ook voor de toekomst behouden of juist goed afsluiten;
 • Gedurende een mediatontraject wordt er gedacht in belangen en oplossingen. Er wordt niet alleen naar het verleden gekeken maar ook naar de toekomst;
 • Een gerechtelijke procedure richt zich louter op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict;
 • Bij mediation bepaalt u samen met de andere partijen(en) wat u afspreekt en in de overeenkomst zet;
 • Mediation geeft een blijvende oplossing. Aangezien partijen samen naar een oplossing zoeken, past deze oplossing ook beter bij beide partijen;

Is mediation geschikt?

Of mediation geschikt is voor uw conflict hangt af van hoe u en de andere partij tegen het conflict aankijken. Mediation kan zeker goed werken als:

 • er een snelle duurzame oplossing moet komen die voor beide partijen aanvaardbaar is;
 • als er sprake is van vastgelopen onderhandelingen;
 • het een gevoelige kwestie betreft en vertrouwelijkheid belangrijk is;
 • beide partijen zelf aan het stuur willen blijven en invloed willen hebben op de oplossing van het conflict;
 • u de relatie met de andere partij goed wilt houden;
 • u bereid bent om met de andere partij te praten om samen tot een oplossing te komen;
 • er problemen zijn in de communicatie met de ander, maar u het conflict wel graag opgelost wil hebben;
 • u geen juridische strijd wil en in plaats daarvan een (creatieve) oplossing wilt.

MfN-registermediator

Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregisters van mediators. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard. Het MfN-register heeft als ultiem doel de kwaliteit van mediations en mediators in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

Aanpak en werkwijze

Sinds 2000 is Inge Slangen advocaat arbeidsrecht en sinds 2019 MfN-registermediator.

Inge Slangen respecteert vanzelfsprekend de autonomie van partijen en heeft een feilloos gevoel voor wat er daadwerkelijk tussen partijen speelt. Als mediator zorgt zij met een flinke dosis empathisch vermogen voor een veilige setting en begeleidt zij partijen om de belangen achter de standpunten te achterhalen. In het begin zitten partijen met een standpunt aan tafel. Na het stellen van vragen door Inge en andere interventies, komen de belangen boven tafel. Dit biedt veel mogelijkheden om samen tot een vaak verrassende en duurzame oplossing te komen. Terughoudend waar het moet en actief en sturend daar waar het kan met aandacht voor het persoonlijke, kenmerkt de werkwijze van Inge. Inge kan zich goed inleven en invoelen. Inge is een betrouwbare en deskundige mediator die volstrekt neutraal, onafhankelijk en onpartijdig is waarbij zij bovendien geen enkel belang heeft bij de uitkomst van het tussen partijen bestaande geschil.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over mediation en het mediationproces? Of wilt u weten of mediation geschikt is en wat de spelregels van mediation zijn? Neem dan rechtsreeks contact op met:

Inge Slangen

Advocaat – MfN-registermediator – Partner

Tel: 06 10913999

E-mail: Inge.Slangen@LenAadvocaten.nl