Actueel

Nieuw wetsvoorstel: Ouders krijgen recht op negen weken betaald ouderschapsverlof

23/12 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Wetgeving

Op 27 november 2020 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer verzocht om het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (Wbo) spoedig te behandelen. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg (WAZO) in verband met de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn. De meest opvallende wijziging is de invoering van negen weken betaald ouderschapsverlof. Op basis van de huidige Nederlandse wetgeving is het ouderschapsverlof momenteel nog onbetaald.

Lees meer

Beperking van topbeloning

18/07 2017
Auteur Hanneke Klinckhamers
Categorie Publicaties

De Wet normering topinkomens (WNT) begrenst de mo­gelijkheden van zorginstellingen om bestuurders een hoge beloning (de bezoldiging) te betalen. De WNT op de juiste manier toepassen is zo simpel nog niet, ook omdat er re­gelmatig iets wijzigt. Hoe kan uw organisatie bepalen hoe­veel een bestuurder in een bepaald jaar mag verdienen?

Lees meer

WNT: een zorg of een zegen?

27/06 2017
Auteur Hanneke Klinckhamers
Categorie Publicaties

Zorginstellingen hebben door de Wet normering topinkomens (WNT) moeite om kundige bestuurders te vinden. Dat organisaties hierover zorgen hebben is begrijpelijk. De WNT stelt immers grenzen aan het salaris van bestuurders (de bezoldiging). Wat moet u over de WNT weten?

Lees meer