In 2020 en 2021 heb ik zowel de master nationaal als de master internationaal strafrecht behaald aan de Universiteit van Amsterdam. In februari 2022 kreeg ik een aanbod om als strafrechtadvocaat aan de slag te gaan. In deze twee jaar heb ik veel ervaring als procesadvocaat opgedaan en stond ik midden in de maatschappij. Toch merkte ik dat ik naast zittingen ook graag advieswerkzaamheden wilde verrichten. Het arbeidsrecht biedt de mogelijkheid om zowel werkzaam te zijn in de proces- als de adviespraktijk. Terwijl je tegelijkertijd toch midden in de maatschappij blijft staan en werkt aan tastbare zaken. Een mooie combinatie als advocaat.

L&A Advocaten kwam toen op mijn pad. Ik was meteen enthousiast en besloot hier mijn weg te vervolgen.

Het arbeidsrecht is een dynamisch, creatief, en actueel rechtsgebied. Daarnaast heb je met verschillende soorten mensen te maken. Van werknemer tot werkgever en van een klein familiebedrijf tot een groot internationaal bedrijf.

Het is belangrijk om als advocaat goed het speelveld aan te voelen en te bekijken waar de sterke punten; maar ook waar vooral de pijnpunten in een zaak liggen. Zo kan er -in samenspraak met de cliënt – een weloverwogen strategie worden gekozen.

Ik vind het leuk om te werken aan juridisch complexe zaken en overzichtelijk in klare taal tot de kern van het probleem te komen. Daarbij is het belangrijk om proactief met cliënten te  bespreken hoe soortgelijke problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Niet elke zaak is echter juridisch even complex; ook dit vind ik uitdagend omdat het daarbij meer op de overtuigingskracht neerkomt.