Privacy

Arlette Putker en Irene Francken van L&A advocaten hebben bijzondere expertise op het gebied van privacy op de werkvloer, pre-employment screening en compliance vraagstukken.

In het huidige tijdsgewricht is er steeds meer aandacht voor de privacyaspecten van het arbeidsrecht en de toegenomen invloed van het privé leven op het werk. Meer in het bijzonder valt daarbij te denken aan vraagstukken omtrent controle op e-mail en internetgebruik, het inschakelen van onderzoeksbureaus, inzet van personeelvolgsystemen, de Wet bescherming persoonsgegevens, klokkenluidersregelingen en pre-employment screening. Vaak heeft de ondernemingsraad een rol in privacy kwesties binnen een onderneming.

Wij hebben vergaande expertise in huis op deze gebieden. In het bijzonder geldt dit voor Arlette Putker-Blees.