Arbeidsrecht voor leidinggevende: Wat kan, mag en moet een leidinggevende?

Deze cursus biedt de leidinggevende een handreiking hoe te handelen en welke middelen hij kan inzetten bij bijvoorbeeld disfunctioneren, verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsrelatie of grensoverschrijdend gedrag. Maar eerst wordt stil gestaan bij de definities van een goede werknemer en een goede werkgever. Over welk gereedschap dient de werkgever te beschikken en wat is de rol van een leidinggevende?  Een praktische cursus met handige stappenplannen en to do lijsten.

Het programma varieert afhankelijk van de actualiteit.

Voor wie
Voor elke leidinggevende

Taal
Nederlands of Engels

Voor meer informatie neem contact op met onze cursuscoördinator:

Juliette Prins
+31 (0)20 760 88 24
Officemanagement@LenAadvocaten.nl