Dossieropbouw

Het belang van een goed opgebouwd dossier over het functioneren van een werknemer is dat diens loopbaan wordt vastgelegd en zichtbaar wordt. Vaak komt de noodzaak van een goed opgebouwd dossier pas aan de orde bij disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of verwijtbaar handelen/nalaten van de werknemer. Een goed opgebouwd dossier kan blunders voorkomen als het aanbieden van werk waarvan eerder is geconstateerd dat de werknemer daarvoor niet geschikt is, een doorgroei die niet past, of een risicovolle benoeming. Daarnaast kunnen bij een goed dossieropbouw onder de wet Werk en Zekerheid bovengemiddeld functionerende werknemers voortaan buiten het afspiegelingsproces worden gehouden in geval van collectief ontslag.

In deze cursus leert u wanneer er sprake is van een disfunctionerende werknemer, welke wet- en regelgeving belangrijk is, welke procedures u moet volgen en wat er in het personeelsdossier moet worden vastgelegd.

Het programma varieert afhankelijk van de actualiteit.

Voor wie
Voor elke leidinggevende en HR-medewerker

Taal
Nederlands of Engels

Voor meer informatie neem contact op met onze cursuscoördinator:

Juliette Prins
+31 (0)20 760 88 24
Officemanagement@LenAadvocaten.nl