Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Sinds de uitzending van omroep Boos over het programma The Voice in februari 2022 worden veel werkgevers geconfronteerd met meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Hoe creëer je als werkgever een veilige werkomgeving en voldoe je aan je wettelijke zorgplicht? Welke interne regelingen moet je hebben en hoe zet je een vertrouwenspersoon of klachtencommissie efficiënt in? Hoe betrek je de Ondernemingsraad hierbij?

In deze interactieve cursus worden thema’s behandeld zoals het juridisch kader van grensoverschrijdend gedrag, protocollen (code of conduct, klokkenluidersregeling), en het creëren van een veilige werkomgeving. Ook wordt ingegaan op diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer. De cursus biedt antwoorden op vragen over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag, de positie van slachtoffers en daders, arbeidsrelaties, ontslagvergoedingen en schadeclaims. Uiteraard wordt recente jurisprudentie besproken.

Het programma varieert afhankelijk van de actualiteit.

Voor wie
Voor elke leidinggevende en HR-medewerker

Taal
Nederlands of Engels

Voor meer informatie neem contact op met onze cursuscoördinator:

Juliette Prins
+31 (0)20 760 88 24
Officemanagement@LenAadvocaten.nl