Mediation en arbeidsrecht

Bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers kan er gekozen worden voor een onafhankelijke bemiddelaar, zoals bij mediation. Belangrijk uitgangspunt van mediation is de vrijwilligheid van beide deelnemers. Toch blijkt dat het niet meewerken aan mediation door een werkgever of werknemer arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben. Binnen bepaalde grenzen kan een werkgever de werknemer dan ook verplichten om mee te werken aan mediation. Denk bijvoorbeeld ook aan een eventueel voorgenomen ontslag op grond van een verstoorde arbeidsrelatie; de werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij voldoende inspanningen (lees: mediation, coaching, etc.) heeft verricht voor een herstel van de arbeidsrelatie. Vragen als ‘Wanneer zet je een mediation in’, ‘Is een mediation verplicht als de bedrijfsarts deze adviseert? en ‘Wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer?’ komen in deze cursus onder meer aan de orde.

Het programma varieert afhankelijk van de actualiteit.

Voor wie
Voor elke leidinggevende en HR-medewerker

Taal
Nederlands of Engels

Voor meer informatie neem contact op met onze cursuscoördinator:

Juliette Prins
+31 (0)20 760 88 24
Officemanagement@LenAadvocaten.nl