Privacy op de werkvloer

Sinds 2018 geldt de strenge privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De komst van social media heeft het belang van privacy op de werkvloer extra vergroot. Wat houdt de AVG precies in en welke verplichtingen brengt deze voor u als werkgever met zich mee? Deze cursus behandelt de privacyregels bij het aannemen van personeel, verzuim en monitoring van werknemers. Ook leert u hoe u als werkgever optimaal gebruik kunt maken van de AVG-mogelijkheden. Onderwerpen zoals basisprincipes van privacy, corporate rules, verwerkersovereenkomst, registers, en de rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) komen aan bod. U leert voldoen aan de AVG-eisen, omgaan met open normen en grijze gebieden, en kunt deze vertalen naar de praktijk. Uiteraard is er ruimte voor interactie en praktijkcases en komt recente jurisprudentie ter sprake.

Het programma varieert afhankelijk van de actualiteit.

Voor wie
HR-medewerkers en andere professionals die binnen hun organisatie te maken hebben met (de verwerking van) privacygevoelige informatie.

Taal
Nederlands of Engels

Voor meer informatie neem contact op met onze cursuscoördinator:

Juliette Prins
+31 (0)20 760 88 24
Officemanagement@LenAadvocaten.nl