Actueel

Hoe aantrekkelijk is de REA ?

01/03 1999
Auteur Hanneke Klinckhamers
Categorie Publicaties

​Doel van deze wet is de (re)integratie in het arbeidsproces te stimuleren van personen die vanwege gezondheidsredenen moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen of behouden van werk. De wet REA is afgeschaft maar de daarin opgenomen voorzieningen zijn opgenomen in de WIA.

Lees meer