​Doel van deze wet is de (re)integratie in het arbeidsproces te stimuleren van personen die vanwege gezondheidsredenen moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen of behouden van werk. De wet REA is afgeschaft maar de daarin opgenomen voorzieningen zijn opgenomen in de WIA.

Bron
ArbeidsRecht 1999/17