De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is op 7 februari 2015 officieel in werking getreden. In de wet is onder meer opgenomen dat elke onderneming in de financiële sector moet beschikken over een beheerst beloningsbeleid.

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is op 7 februari 2015 officieel in werking getreden.  In de wet is onder meer opgenomen dat elke onderneming in de financiële sector moet beschikken over een beheerst beloningsbeleid en bonussen in beginsel niet hoger mogen zijn dan 20% van de vaste beloning. Voor personen die voor 1 januari 2015 werkzaam waren, geldt het bonusplafond vanaf 1 januari 2016. Voor personen die op 1 januari 2015 of later in dienst zijn getreden, geldt het bonusplafond van 20% wel meteen. Ook het betalen van vertrekvergoedingen wordt aan banden gelegd. Een vertrekvergoeding kan niet meer worden uitgekeerd wanneer iemand zelf vertrekt of wanneer diegene ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Voor beleidsbepalers is de vertrekvergoeding beperkt tot maximaal 1 jaarsalaris. Met bovenstaande wet wil het kabinet werken aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector.

Meer informatie over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen staat op de pagina beloningen financiële sector.

Bron: www.rijksoverheid.nl, 6 februari 2015