Een werknemer die tijdens een personeelsweekend aan de cocaïne ging en een collega ook cocaïne aanbood, is ten onrechte om die reden op staande voet ontslagen. Haar oud-werkgever moet haar een billijke vergoeding van €3.000 betalen.

Oordeel kantonrechter Den Haag (zie voor volledige uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2019:1473)

De vraag die aan de orde was, was of het gebruik en het aanbieden van cocaïne door de werknemer tijdens een personeelsuitje, in zodanig verband met haar dienstverband stond, dat het dienstverband met onmiddellijke ingang moest worden beëindigd.

De rechter overwoog enerzijds dat het gebruik van cocaïne in brede kring als maatschappelijk onwenselijk wordt beschouwd en dat het bezitten of aanbieden van cocaïne zelfs een strafbaar feit is. Opvallend genoeg gaf de rechter aan dat anderzijds het gebruik van cocaïne in bepaalde kringen zo niet gemeengoed, dan toch in ieder geval tamelijk wijd verbreid is.

De rechter oordeelde dat  het gebruik van de cocaïne te ver verwijderd was van het dienstverband met de werkgever. De werknemer gebruikte buiten werktijd en op een besloten locatie die ver verwijderd was van de werkplek en er was op haar werk als zodanig nooit iets aan te merken geweest. Het gebruik vond plaats tijdens een personeelsuitje dat georganiseerd werd door een personeelsvereniging. De werkgever had geen rechtstreekse betrokkenheid hierin. De kosten van het uitje werden voornamelijk gedragen door de werknemer zelf. Het argument van de werkgever dat het cocaïnegebruik haar reputatie bij klanten zou beschadigen, overtuigde de rechter niet.

Commentaar

Hoe moet u dan wél handelen als een werknemer onder invloed van alcohol of drugs op de werkvloer/bij werkgerelateerde gelegenheden verschijnt?

Als eerste dient een werkgever zich af te vragen of er sprake is van eenmalig gebruik van alcohol of drugs of van frequent gebruik. Verslaving aan drugs of alcohol wordt als een chronische ziekte beschouwd. Dit betekent dat er sprake is van een opzegverbod. De verslaafde werknemer dient de gelegenheid te krijgen voor behandeling en re-integratie.

Als er sprake is van eenmalig gebruik, is een beëindiging van het dienstverband kansrijker. Belangrijk is om als werkgever een duidelijk en kenbaar drugs- en alcoholbeleid te hanteren (in sommige branches gelden duidelijke richtlijnen over middelengebruik), inclusief een sanctiebeleid, en de werknemers hier periodiek – aantoonbaar – op te wijzen. Duidelijk moet hierin worden opgenomen dat gebruik van drugs en/of alcohol tijdens het werk niet is toegestaan, noch het gebruik van drugs tijdens werk gerelateerde sociale gelegenheden, en hoe om te gaan met (overmatig) gebruik van alcohol tijdens dergelijke gelegenheden.

Als het beleid dan wordt overtreden, dient consequent conform het sanctiebeleid geacteerd te worden. Houd daarbij wel rekening met de volgende omstandigheden:

  • In hoeverre staat het drugs,- en/of alcoholgebruik in verband met het dienstverband?
  • Heeft de werknemer een voorbeeldfunctie?
  • Wat zijn de persoonlijke omstandigheden van de werknemer?
  • Is de werknemer voldoende gewaarschuwd?

 

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op via 020-7608810.