Categorie Rechtspraak

Doel sociaal plan

05/06 2012

Bartje Schaberg trad op voor een internationale onderneming waarbinnen werd gereoganiseerd en met de vakbonden in dat kader een sociaal plan was overeengekomen. Blijkens de uitspraak van het Hof is het doel van een social plan om de gevolgen van een ontslag te verzachten en niet om een bepaald inkomensniveau te garanderen.

Vindplaats
JAR 2012/183, Gerechtshof 's-Gravenhage, 5 juni 2012
Bron JAR 2012/183, Gerechtshof 's-Gravenhage, 5 juni 2012