Als een werknemer een nieuwe gelijkwaardige functie afwijst na een overgang van onderneming, komt dat in beginsel voor zijn rekening en risico. In een recente uitspraak van de kantonrechter Zeeland-West Brabant oordeelde de rechter dat de werkgever juist had gehandeld door de werkneemster een gelijkwaardige functie aan te bieden. Van de werkneemster mocht de werkgever een actievere houding verwachten om te onderzoeken of zij deze functie kon afwijzen (met alle financiële risico’s van dien). Dat ‘er te veel zou zijn gebeurd’ en de functie nog niet genoeg was uitgewerkt, waren geen gronden om de functie bij voorbaat af te wijzen. Lees meer hierover in deze blog.
Feiten

Per 1 januari 2023 zijn de bedrijven Optios, Inverzo en Oxhill7 samen overgegaan in één onderneming (overgang van onderneming ‘ovo’): NewCo (hernoemd naar Puls). In de periode van maart tot en met oktober 2022 heeft Optios diverse gesprekken met werkneemster gevoerd. Hierbij zijn een aantal nieuwe functies in het kader van de ovo aangeboden. Uiteindelijk is er geen overeenstemming bereikt over een nieuwe functie. De werkneemster zegt de arbeidsovereenkomst vervolgens per 1 januari 2023 op.

Rechtsvraag

Partijen twisten over de vraag of Optios aan werkneemster een gelijkwaardige (nieuwe) functie heeft aangeboden. In de regel geldt namelijk dat de arbeidsovereenkomst als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever moet worden gezien, indien:

  • de werkgever geen gelijkwaardige functie kan aanbieden;
  • hetgeen een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft; en
  • om die reden de arbeidsovereenkomst door of op verzoek van de werknemer is beëindigd.

De werkneemster zou dan alsnog recht hebben op de wettelijke transitievergoeding (€ 32.361,30). Daarnaast vordert zij een schadevergoeding (€ 164.687,89) en salaris over de opzegtermijn (€ 20.315,25).

Gelijkwaardige functie

Optios heeft op 5 oktober 2022 een gelijkwaardige functie bij NewCo aan werkneemster aangeboden. Deze functie sloot aan bij het niveau, bevoegdheden en voorwaarden van haar oude functie bij Optios.

Werkneemster had deze functie niet aanvaard, omdat er volgens haar inmiddels ‘te veel zou zijn gebeurd’. Er waren namelijk verschillende visies over de invulling van de functie.

Verkeerd gehandeld?

Het standpunt van werkneemster dat de functie nog onvoldoende was uitgewerkt en dat het haar verbaasde dat die functie haar werd aangeboden terwijl die haar eerder was ontzegd, zijn geen gronden om de functie bij voorbaat te weigeren. Werkneemster had een actieve opstelling moeten innemen. Zij had nader onderzoek moeten doen naar de gelijkwaardigheid van de aangeboden functie en daar vragen over moeten stellen.

Werkgever heeft steeds aan werkneemster aangeboden om het gesprek te blijven voeren, desnoods met een externe mediator, voor zover in de ogen van werkneemster een conflict zou zijn ontstaan. Een nadere toelichting van werkneemster over dat er ‘te veel zou zijn gebeurd’ ontbreekt. Zij had juist zelf een actieve rol moeten vervullen en haar visie moeten geven op de gang van zaken in het verleden.

De wijziging van de arbeidsvoorwaarden is het gevolg van de weigering van werkneemster. Werkgever heeft niet verkeerd gehandeld en werkneemster heeft geen recht op een (transitie)vergoeding.

Tips voor de praktijk

Bij het aanbieden van een gelijkwaardige functie bij een ovo mag de werkgever een actieve houding van de werknemer verwachten. Werknemers mogen de nieuwe gelijkwaardige functie niet zomaar weigeren, althans, daarmee verspelen zij hun recht op een transitievergoeding.

Bij een (dreigend) conflict met een werknemer doet de werkgever er goed aan om te blijven communiceren met de werknemer en eventueel mediation aan te bieden.

Heeft u te maken met een overgang van onderneming en/of heeft u een werknemer die niet meewerkt? Of heeft u andere vragen over een overgang van onderneming? Neem dan contact op met een van onze advocaten, zij helpen u graag verder!

 

 

Bron
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-05-2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3043