L&A Advocaten blikt terug op een succesvol COBRA Seminar gehouden op 23 november jongstleden. Dit jaar stond het COBRA Seminar geheel in het teken van de AVG en “De privacy-cyclus van de werknemer”.

 

Privacy verlangt actie van werkgevers

Het onderwerp ‘privacy op de werkvloer’ is hot door de aanstaande inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018. Werkgevers moeten aan de slag om compliant te zijn. Tijdens het COBRA Seminar heeft L&A Advocaten haar cliënten en relaties een inkijk gegeven in de impact van de AVG op de werkvloer.

 

Mogelijkheid van L&A Inhouse Privacy Trainingen

Naar aanleiding van het COBRA Seminar is ons verzocht om inhouse trainingen te verzorgen. Mocht u hier ook interesse in hebben, dan verzorgen wij uiteraard ook voor u een op uw organisatie toegesneden L&A Inhouse Privacy Training.

 

L&A Privacy Tool Kit©

L&A Advocaten heeft voor haar cliënten ook de L&A Privacy Tool Kit© ontwikkeld, bestaande uit een set van praktische en eenvoudige instrumenten waarmee ondernemers en ondernemingsraden op snelle en toegankelijke wijze kunnen vaststellen of zij op adequate wijze invulling geven aan de eisen van de AVG, de Wet op de ondernemingsraden en het goed werkgeverschap. Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u uw vragen hierover ook e-mailen naar privacy@lenaadvocaten.nl.

 

Slotsom

Implementatie van de AVG in uw organisatie stelt u voor belangrijke uitdagingen. De belangrijkste tips van L&A Advocaten hiervoor zijn:

1. Stel een verwerkingsregister op;

2. Check of uw regelingen gericht op verwerking van persoonsgegevens AVG compliant zijn en, indien nodig, wijzig of implementeer nieuwe regelingen in samenspraak met de OR;

3. Zorg voor bewustwording over de AVG binnen uw organisatie en doorwerking in cultuur en werkprocessen.