Het STAP-budget ter stimulering van arbeidsmarktgerichte scholing bestaat nu één jaar. De Minister is overwegend positief over de inzet daarvan, maar erkent dat opleiders en aanvragers soms ook misbruik maken van de regeling. Denk aan misleidende marketing, het aanbieden van snoepreisjes en het volgen van cryptocurrency cursussen. In 2023 worden de teugels daarom flink aangehaald. Lees hier meer over in ons nieuwsbericht.

Evaluatie 2022
In maart 2022 voerde het kabinet het STAP-budget van EUR 1.000,- in om arbeidsmarktgerichte scholing te stimuleren. In de kamerbrief van 28 november 2022 is de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid positief over het gebruik van het STAP-budget: de belangstelling is groot (214.000 toekenningen in 2022) en er wordt een brede groep bereikt (o.a. maximaal mbo-4, 50-plussers, mensen met tijdelijke contracten, werkzoekend of ZZP’er).

De Minister signaleert echter ook misbruik. Belangrijkste signalen zijn misleidende marketing rond STAP met bijvoorbeeld cadeaus en snoepreisjes, of ‘gratis’ opleidingen. Andere signalen gaan over opleidingen die duidelijk niet gericht zijn op versterking van de arbeidsmarktpositie, maar op eigen financieel gewin (bijv. handelen in cryptocurrency) of met een sterk hobbymatig karakter. Ook is de prijs van sommige opleidingen sterk gestegen.

Keurmerken die opleiders toelaten controleren sinds november 2022 strenger of opleidingen wel voldoen aan de eisen van STAP. Zo niet, dan verdwijnen deze uit het scholingsregister. Ook als daarvoor reeds STAP-budgetten zijn toegekend. De aanvragers mogen het budget wel behouden en voor een andere scholingsactiviteit gebruiken.

 

Nieuwe regels 2023

  • Elke opleider krijgt maximaal 300 STAP-toekenningen per scholingsactiviteit per kalenderjaar
  • Verbod op snoepreisjes of cadeaus, opleidingen die dit aanbieden worden verwijderd uit het scholingsregister
  • Openbaarmaking van het subsidiebedrag per scholingsactiviteit na iedere aanvraagperiode
  • Per 1 mei: alleen scholing met een vast programma (inclusief toetsing van de kennis of vaardigheden) wordt vergoed, lezingen vallen daar niet meer onder
  • Per 1 juli: STAP-budget ook beschikbaar voor meerjarige opleidingen
  • Eventueel: scholingsactiviteiten in maatschappelijk cruciale sectoren (onderwijs, zorg, ICT) voorrang geven bij toekenning

 

Verbetering aanvraagproces medio 2023
Een bekend knelpunt is het aanvragen van het STAP-budget op specifieke aanvraagdata. Technische storingen (zoals op 28 februari jl., waardoor niemand STAP-budget kon aanvragen) en frustrerende digitale wachtrijen spelen de aanvragers parten. De Minister zegt dat het de bedoeling is dat mensen vanaf medio 2023 op elk moment een aanvraag kunnen doen. Zolang dit nog niet is geregeld, gelden de volgende aanvraagdata: 1 mei, 3 juli, 4 september en 1 november 2023.