Supermarkt Dirk moet een onterecht op staande voet ontslagen vakkenvuller EUR 1.500,- aan schadevergoeding betalen. De vakkenvuller verscheen dronken op een bedrijfsuitje, waarna hij tegen de auto van een leidinggevende aanreed. Het supermarktconcern had hem volgens het Hof (in tegenstelling tot het oordeel van de kantonrechter) echter niet mogen ontslaan, maar had het voorval moeten afhandelen met een lichtere straf.

Gerechtshof Amsterdam 31 augustus 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2622

Feiten

Werknemer van 22 jaar oud is sinds maart 2019 bij Dirk van den Broek in dienst als vulploegmedewerker.

In mei 2020 verschijnt de werknemer in beschonken toestand op een bedrijfsfeestje. Zijn leidinggevende biedt allereerst aan om hem naar huis te brengen, de werknemer slaat dat aanbod af. De werknemer stapt vervolgens in zijn auto en rijdt tegen de auto van zijn leidinggevende aan. Hierna ontstaat een worsteling en woordenwisseling tussen werknemer en leidinggevende, waarbij de leidinggevende hem in zijn gezicht slaat. De werknemer wordt geschorst en na eigen onderzoek van de werkgever wordt hij vervolgens op staande voet ontslagen.

Werknemer komt op tegen het gegeven ontslag op staande voet. Hij stelt dat hij slechts een drankje in privétijd heeft gedronken, niet met alcohol op heeft gereden, niet aan het werk was en door zijn leidinggevende werd gedwongen om naar het werk te komen. Bovendien blijkt uit het bedrijfsreglement dat een waarschuwing in een dergelijk voorval was aangewezen.

Oordeel hof

De kantonrechter stelt de supermarkt in het gelijk, waartegen de werknemer in hoger beroep gaat. Het gerechtshof van Amsterdam komt tot een ander oordeel en stelt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven.

Het hof is van mening dat de supermarkt in strijd met haar eigen reglement direct ontslag op staande voet heeft verleend. De functie van vulploegmedewerker valt niet onder de functies zoals omschreven in het bedrijfsreglement waarbij alcohol en drugs volledig uitgesloten moet zijn. Op grond van dit reglement had bij alcoholgebruik eerst een officiële waarschuwing gegeven moeten worden.
Uit de wijze waarop Dirk in het reglement de sancties heeft beschreven blijkt dat bij een eerste incident van o.a. een vulploegmedewerker ontslag op staande voet beschouwd moet worden als een te zware sanctie.

Hoewel de vakkenvuller een verwijt gemaakt kan worden van het feit dat hij onder invloed van alcohol is geraakt én in deze toestand achter het stuur is gaan zitten, kan niet gezegd worden dat hij de schade die daarvan het gevolg is opzettelijk en/of bewust roekeloos heeft toegebracht. Ook om deze reden is een ontslag op staande voet een te vergaande maatregel.

Belang voor de praktijk

Pas op met het – limitatief – formuleren van sancties in een bedrijfsreglement. Als een beschreven situatie zich voordoet en het bedrijfsreglement niet voorziet in verschillende opties / een discretionaire bevoegdheid van de werkgever, dan moet de beschreven sanctie worden verleend. Het loont daarom om goed naar de formulering van dergelijke passages te kijken om maatwerk te kunnen blijven toepassen.

Het hof vernietigt de beschikking van de kantonrechter en kent de werknemer een billijke vergoeding toe van EUR 1.500,- bruto.