Per 1 januari 2015 treedt de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit brengt met zich mee dat een aantal wettelijke verlofregelingen zijn gewijzigd. Met deze wijziging heeft de wetgever beoogt om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken.

Per 1 januari 2015 wijziging ouderschapsverlof en bevallingsverlof.

Per 1 januari 2015 treedt de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit brengt met zich mee dat een aantal wettelijke verlofregelingen zijn gewijzigd. Met deze wijziging heeft de wetgever beoogt om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken. De belangrijkste wijzingen uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden zijn:

Bevallingsverlof:

 • Uitbreiding van het bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na de geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (“couveusekinderen”). Na de ziekenhuisopname moet de moeder de mogelijkheid hebben om nog minimaal 10 weken het kind thuis te kunnen verzorgen.
 • Overdracht bevallingsverlof aan vader in geval van overlijden moeder.
 • Mogelijkheid om het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken.

Het pleegzorg -en adoptieverlof

 • Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt verruimd van 18 naar 26 weken.
 • Het pleegzorg- en adoptieverlof mag in overleg met de werkgever gespreid worden opgenomen.

Ouderschapsverlof

 • Na de geboorte van een kind heeft een partner onvoorwaardelijk recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof (dit verlof komt bovenop de twee dagen betaald kraamverlof).
 • Om aanspraak te maken op ouderschapsverlof is niet meer vereist dat de werknemer één jaar in dienst is bij de werkgever.
 • In het geval van onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke partner) zijn de procedurele regels voor ouderschapsverlof, zoals de termijn waarbinnen de werknemer het verlof moet aanvragen, niet meer van toepassing.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

 • Uitbreiding van het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving  (per 1 juli 2015).
 • Langdurig zorgverlof mag ook worden opgenomen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid. Op dit moment mag een werknemer alleen langdurend zorgverlof opnemen voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte ((per 1 juli 2015).
 • Werknemer kan aanspraak maken op calamiteiten- en kortverzuimverlof bij ziekenhuisbezoek en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg.

Het is niet mogelijk om van bovengenoemde regels af te wijken in een arbeidsovereenkomst of personeelshandboek. Wij raden om die reden aan het onderdeel over de verlofregelingen in een model arbeidsovereenkomst of personeelshandboek binnen uw organisatie te controleren en eventueel in overeenstemming te brengen met de nieuwe bovengenoemde regelingen.