De NOW-regeling is in het leven geroepen om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven enigszins te verzachten. Sinds 6 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De NOW 3.0 bestaat uit drie tranches. Op 1 oktober 2020 trad de eerste tranche van NOW 3.0 in werking. Iedere tranche bevat enkele wijzigingen. NOW 3.0 is bovendien gewijzigd ten opzichte van NOW 1.0 en 2.0. Dit nieuwsbericht geeft een overzicht van de mogelijkheden voor een subsidieaanvraag.

Inleiding

Op 28 augustus jl. is de NOW 3.0 aangekondigd. Sinds 16 november 2020 is het UWV loket geopend voor aanvragen op grond van de NOW 3.0. Met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. NOW 3.0 continueert de steunmaatregel voor 9 maanden. Deze periode is opgedeeld in drie tijdvakken van 3 maanden, waarbij (de aanspraak op) de subsidie stapsgewijs wordt afgebouwd.

Het doel

Het doel van de NOW 3.0 is net zoals bij de eerdere NOW-regelingen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet. Daarbij geldt wel dat werkgevers zich samen met hun werknemers dienen voor te bereiden op de nieuwe economische situatie. Daarom neemt de overheidssteun ook geleidelijk af.

Belangrijkste voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de regeling zijn:

  • aanvragen dienen te worden gedaan per tijdvak van drie maanden (1 oktober – 31 december 2020, 1 januari – 31 maart 2021, 1 april – 31 juni 2021);
  • voor de aanvraag van de NOW-regeling 3.0 is het niet van belang of al eerder van de NOW-regeling gebruik is gemaakt;
  • voor het eerste tijdvak is (het voorschot op) de tegemoetkoming maximaal 80% van de loonsom (afhankelijk van de omzetdaling). Daarna daalt de tegemoetkoming naar maximaal 70% in het tweede tijdvak en maximaal 60% in het derde tijdvak;
  • om in aanmerking te komen dient het omzetverlies in het eerste tijdvak minimaal 20% te zijn (gelijk aan NOW 1.0 en 2.0). Vanaf het tweede tijdvak moet het omzetverlies minimaal 30% zijn.
  • de mogelijkheid bestaat om de loonsom geleidelijk te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. In het eerste tijdvak mogen de loonkosten dalen met 10%, in het tweede tijdvak met 15% en in het derde tijdvak met 20%;
  • de korting die wordt toegepast bij bedrijfseconomisch ontslag, komt te vervallen ten aanzien van de periode waarin NOW 3.0 wordt ontvangen;
  • de werkgever is verplicht zich in te spannen om bij te dragen aan de begeleiding naar ander werk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tot een einde komt (behalve in geval van pensionering);
  • het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak worden verlaagd van maximaal tweemaal het dagloon naar maximaal eenmaal het dagloon;
  • de definitieve subsidievaststelling vindt plaats na afloop van alle tijdvakken, dus in de zomer van 2021.

Kortom, de overheidssteun neemt na verloop van tijd steeds verder af en bedrijven worden gedwongen zich aan te passen aan de nieuwe realiteit.

De komende maanden is het nog mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Voor de eerste tranche van de NOW 3.0 is het UWV loket geopend voor aanvragen van 16 november 2020 tot en met 13 december 2020. Wilt u een aanvraag indienen bij het UWV of heeft u een specifieke vraag over de NOW, neem dan contact met ons op.