Onlangs werd bekendgemaakt dat de (Corona-)regeling dat werkgevers hun thuiswerkende werknemers een vaste onbelaste reiskostenvergoeding mogen doorbetalen, is verlengd tot 1 juli 2021. Voorwaarde is dat een vaste vergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werd betaald. De regeling gold tot 1 april 2021.

Ondanks dat de meeste werknemers vanwege COVID-19 nog steeds geheel of gedeeltelijk thuiswerken, betalen veel werkgevers de vaste reiskostenvergoeding nog steeds onbelast door. De periode waarin dit is toegestaan, is onlangs verlengd tot 1 juli 2021. Voorwaarde voor het onbelast doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding is dat werknemers deze vóór 13 maart 2020 ook al kregen. Indien aan die voorwaarde is voldaan, kwalificeert de vergoeding niet als loon. Het ligt voor de hand dat na de COVID-19-pandemie meer thuisgewerkt zal worden dan daarvoor. Het (demissionair) kabinet doet nu onderzoek naar mogelijke toekomstige regelingen voor vergoeding van reiskosten door werkgevers.

Werkgevers kunnen de vaste onbelaste reiskostenvergoeding onder voorwaarden blijven doorbetalen tot 1 juli 2021. Desalniettemin zijn er steeds meer werkgevers die de reiskostenvergoeding aanpassen aan de nieuwe situatie, waarin werknemers “kantoordagen” en “thuiswerkdagen” hebben. Sommige werkgevers kennen in aanvulling daarop of in plaats daarvan een thuiswerkvergoeding toe, bijv. voor elektriciteit, koffie en internet. Een dergelijke regeling kan worden opgenomen in een cao of thuiswerkbeleid. Werkgevers kunnen de thuiswerkvergoeding vergoeden via de werkkostenregeling. Voor 2021 is de vrije ruimte over het fiscale loon tot EUR 400.000 verhoogd van 1,7% naar 3,0%.

Indien u vragen heeft over de mogelijkheden om een reiskostenvergoeding en/of thuiswerkvergoeding te betalen of hulp nodig heeft bij het opstellen van een thuiswerkbeleid, kunt u contact met ons opnemen.