Wettelijke bedenktermijn van 14 dagen met betrekking tot de beëindigingsovereenkomst begint te lopen vanaf de datum van ondertekening door de werknemer.

De kantonrechter in Rotterdam heeft dit onlangs beslist in een geschil over de vraag op welk moment de bedenktermijn aanvangt, waarbinnen een werknemer alsnog een beëindigingsovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan de werkgever kan ontbinden.  

De werkgever stelde zich op het standpunt dat de termijn begint te lopen op het moment dat de advocaten van partijen per e-mail aan elkaar hadden bevestigd dat de beëindigingsovereenkomst akkoord was. De werknemer vond dat de termijn pas aanvangt op het moment dat hij zelf de schriftelijke overeenkomst had ondertekend. De wettekst zelf is niet duidelijk over het moment van aanvang van de 14 dagen termijn. De kantonrechter Rotterdam overweegt in deze zaak, met verwijzing naar de wetsgeschiedenis, dat de bedenktermijn van 14 dagen in de wet is opgenomen in het belang van de werknemer. Daarnaast brengen de schriftelijkheidseis en de rechtszekerheid mee dat zowel werknemer als werkgever gebaat zijn bij een duidelijk, aantoonbaar en concreet moment waarop de termijn aanvangt. Om die reden is het moment van ondertekening door de werknemer beslissend, aldus de kantonrechter.

Weest u hierop dus bedacht wanneer u aan het onderhandelen bent met uw werknemer!