Een werkgever is niet verplicht om een werknemer te informeren over de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Een werkgever is niet verplicht om een werknemer te informeren over de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Dat heeft de kantonrechter Midden-Nederland bepaald in een zaak waarin een werknemer alsnog een transitievergoeding eiste.

Deze productiemedewerker, die langer dan twee jaar in dienst was (één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding), was akkoord gegaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst zonder transitievergoeding.

De werknemer stapte naar de rechter en vorderde alsnog een transitievergoeding: de werkgever had hem daarover moeten informeren, dat zou horen bij goed werkgeverschap.

De rechter oordeelde onder meer dat de Wet werk en zekerheid geen algemene spreekplicht kent op grond waarvan werkgevers de transitievergoeding zouden moeten melden in onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst. Werknemers die het achteraf niet eens zijn met de beëindigingsovereenkomst, kunnen gebruik maken van het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden, aldus de kantonrechter.

Link naar uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 11-12-2015:http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:8803