Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de premiedifferentiatie van de WW geïntroduceerd. Per 1 januari 2020 zijn werkgevers hierdoor een lagere WW-premie (2,94%) verschuldigd voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ten aanzien van alle flexibele arbeidsovereenkomsten (bepaalde tijd, oproep, uitzend) geldt een hogere WW-premie (7,94%).

Het verschil in verschuldigde premie kan aardig oplopen. Bijvoorbeeld: voor een werknemer met een bruto maandsalaris van €3.000,- bedraagt het verschil in verschuldigde WW-premie tussen een contract voor onbepaalde en bepaalde tijd al €150,- per maand, respectievelijk €1.800,- per jaar. Om de lagere WW-premie te mogen toepassen voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, geldt een tweetal schriftelijkheidsvereisten:

  1. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet schriftelijk zijn vastgelegd.

Werkgevers die de lagere WW-premie willen afdragen moeten schriftelijk bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opnemen in hun loonadministratie. Op deze wijze kan controle worden uitgevoerd door de Belastingdienst.

Dat schriftelijk bewijs bestaat danwel uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een addendum op een eerdere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waaruit blijkt dat het contract is omgezet naar onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of het addendum moet zijn ondertekend door werkgever en werknemer. Ondertekening mag ook digitaal (bijv. bevestiging per e-mail) geschieden.

Aanvankelijk diende e.e.a. per 1 januari 2020 schriftelijk te zijn vastgelegd, maar de Minister heeft werkgevers uitstel verleend tot 1 april 2020 voor contracten die reeds vóór 1 januari 2020 zijn afgesloten. Als u straks geen schriftelijk document hebt waaruit blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, bent u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd.

2. Daarnaast moet sinds 1 januari 2020 op de loonstrook worden aangegeven dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.