Het kabinet heeft wijzigingen voor het tweede tijdvak van de NOW-3 aangekondigd. De vergoedingspercentages, de loonsomvrijstelling en het minimale omzetverlies worden, in tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd, in het tweede tijdvak niet afgebouwd ten opzichte van het eerste tijdvak.

Aanleiding wijziging

Het kabinet heeft in een Kamerbrief van 9 december jl. wijzigingen in het NOW-3 pakket aangekondigd. De tweede golf en de daarbij genomen contactbeperkende maatregelen hebben een duidelijke impact gehad op de inspanningen die bedrijven en werkenden leveren om te herstellen van de eerdere klap. Gezien de bestaande onzekerheden bij bedrijven en werkenden in de komende periode, is het kabinet van mening dat het niet verstandig is om de afbouw van het steunpakket in de geplande vorm door te laten gaan. Hiermee wijkt het kabinet af van het afbouwschema dat eerder dit jaar was aangekondigd. De meerkosten worden geraamd op € 814 miljoen.

Afwijkingen afbouwpad

Het kabinet heeft ervoor gekozen om de NOW-3 in het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) niet af te bouwen ten opzichte van het eerste tijdvak (oktober t/m december 2020). De vergoedingspercentages en de omzetdrempels van de NOW-3 blijven gelijk. Dit betekent dat het maximale vergoedingspercentage in het tweede tijdvak 80% van de loonsom bedraagt in plaats van de aangekondigde 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW-3 in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30%, maar blijft het minimale omzetverlies 20%.

*Over het derde NOW-3 tijdvak zijn (nog) geen wijzigingen bekend. In deze tabel zijn dus de initiële data opgenomen. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte over toekomstige wijzigingen.

Update: Inmiddels zijn er nieuwe wijzigingen voor het tweede en het derde tijdvak aangekondigd. Klik hier voor de update.

NOW-3 regeling

Eerste tijdvak Tweede tijdvak Derde tijdvak*
Tijdvakken  

Okt t/m dec 2020

 

Jan t/m mrt 2021

 

Apr t/m juni 2021

 

Vergoedingspercentage

 

80%

 

80%

 

60%

 

Loonsomvrijstelling

 

10%

 

10%

 

20%

 

Minimaal omzetverlies

 

20%

 

20%

 

30%

 

Maximale vergoeding loon

 

2x dagloon

 

2x dagloon

 

1x dagloon

 

Werk naar werkbegeleiding

 

Ja

 

Ja

 

Ja

 

Belangrijkste voorwaarden NOW-3

  • De NOW-3 geldt tot 1 juli 2021 in drie tijdvakken.
  • De refertemaand is voor alle drie de tijdvakken juni 2020.
  • De aanvraagperiode voor het eerste tijdvak is verlengd tot en met zondag 27 december 2020. Het doen van een aanvraag voor het tweede tijdvak is naar verwachting mogelijk tussen 15 februari en 14 maart 2021.
  • De subsidie voor de loonkosten (vergoedingspercentage) blijft tot (ten minste) 31 maart 2021 80%.
  • De werkgever mag de loonsom in het eerste en tweede tijdvak laten dalen met maximaal 10% zonder gevolg voor de subsidie (loonsomvrijstelling).
  • Het minimale omzetverlies is in het eerste en tweede tijdvak 20%. In Bijlage III bij de Kamerbrief van 9 december jl. wordt het omzetbegrip voor de NOW verduidelijkt.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer is in het eerste en tweede tijdvak maximaal twee keer het dagloon.
  • Indien de werkgever voor één of meer werknemers ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt bij het UWV in het tijdvak waarvoor hij NOW-3 heeft aangevraagd, dan is hij verplicht om contact op te nemen met het UWV via de UWV Telefoon NOW voor werk naar werkbegeleiding. Constateert het UWV dat de werkgever dat niet heeft gedaan, dan wordt het subsidiebedrag gekort met 5%.

Indien u vragen heeft over de NOW-3 regeling of andere (corona gerelateerde) onderwerpen, neemt u dan contact op met L&A Advocaten.