Meer dan 20 jaar ben ik actief en bedreven in alle facetten van het arbeidsrecht. Mijn focus ligt op arbeidsongeschiktheid en ziekte, het begeleiden van reorganisaties en het individuele ontslagrecht. Naast advocaat ben ik MfN-registermediator. Met een oplossingsgerichte aanpak (sturend waar het kan, terughoudend waar het moet), lever ik toegevoegde waarde door partijen te begeleiden bij het oplossen van hun geschil. Als bemiddelaar ben ik goed in staat om de communicatie tussen partijen weer zodanig op gang te brengen dat de samenwerking kan worden behouden.

Ik studeerde rechten aan de Universiteit Maastricht en ben advocaat sinds 2000. In 2009 heb ik de Grotius Academie afgerond. Ik heb o.a. voor BoelsZanders Advocaten, Halsten Advocaten en CLINT|Littler gewerkt. In de tijd dat ik mijn eigen advocatenkantoor had, verrichtte ik naast werkzaamheden in mijn eigen arbeidsrechtpraktijk ook diverse interim-opdrachten voor onder meer ABAB Accountants en Adviseurs, de VVAA (Vereniging voor Arts en Auto) en de LAD (Landelijke Vereniging voor Artsen in Dienstverband).

Ik werk voor binnen- en buitenlandse ondernemingen,  zowel in de profit- als non-profit sector, en sta tevens werknemers bij. Ook geef ik regelmatig inhouse trainingen.

Naast advocaat ben ik MfN-registermediator. Met een oplossingsgerichte aanpak bemiddel ik vooral in geschillen op de werkvloer en in geval van problemen bij re-integratie tijdens ziekte. Tevens ben ik een ervaren mediator in het weer op gang brengen van de communicatie tussen partijen, zodat deze in staat zijn in constructief overleg (werk)afspraken te maken dan wel in goed onderling overleg te komen tot een einde van de (arbeids)overeenkomst.

Ik ben creatief, een doortastend onderhandelaar, een goede sparringpartner, strategisch sterk, oplossingsgericht en dring snel door tot de kern van de zaak.

Ik ben lid van diverse specialisatieverenigingen, zoals de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), VAAA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam), GVAA (Gooische Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten) en de NVMA (Nederlandse Vereniging voor Mediation Advocaten). Verder ben ik op vrijwillige basis buurtbemiddelaar bij Versa Welzijn.


Cliënten over Inge:

“De afgelopen maanden hebben we intensief met Inge samengewerkt. Deze samenwerking is heel prettig verlopen, waarbij Inge steeds pro-actief het overzicht houdt, ons steeds in klare taal duidelijk kan maken met welke juridische context we te maken hebben en welke implicaties bepaalde keuzes kunnen hebben. Inge houdt ervan om het tempo erin te houden zodat je gezamenlijk tot een efficiënte aanpak komt.”

“Als ondernemer kan ik zeggen dat Inge Slangen met recht een vakvrouw is. Zij heeft mij de afgelopen jaren geholpen in zeer lastige kwesties. Wij hebben voor het eerst samengewerkt in het jaar 2010. Inge kenmerkt zich door haar pragmatische benadering. Het doel heiligt de middelen, maar ze kijkt ook goed of de kosten in verhouding staan tot de verwachte opbrengst van een procedure. Zij is betrokken bij haar cliënt, een echte vechter, iemand om samen het gevecht mee aan te gaan. Veel van Inge mogen leren, bijzonder mens met kennis en kracht.”

“Onze organisatie kent een lange samenwerking met L&A Advocaten. Sinds september 2021 ben ik vanuit mijn rol binnen de HR-afdeling in contact gekomen met Inge Slangen. De reden hiervoor was complexe functionerings- en/of verzuimcasuïstiek. Ik heb Inge leren kennen als een zeer ter zake deskundige die meedenkt en adviseert op zowel organisatie- als medewerkerniveau. Uitgangspunt hierbij vormt om elkaar in de samenwerking te versterken en gebruik te maken van de wederzijdse expertise. Korte lijnen, een goede bereikbaarheid, snelheid van handelen en adequate juridische advisering heeft naar mijn idee bijgedragen om te komen tot een duurzame afronding in verschillende casussen/situaties. Naast de professionele kwaliteiten van Inge waardeer ik ook zeer de mensgerichte en praktische benadering met oog voor de organisatiebelangen op de langere termijn.”