Signalering

Gaat het concurrentiebeding – met oog op krappe arbeidsmarkt – op de schop onder volgend kabinet?

30/08 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Signalering

Een op de drie werknemers heeft een concurrentiebeding. Een recente uitspraak bevestigt dat een concurrentiebeding verstrekkende gevolgen kan hebben voor de werknemer. Uit onderzoek volgt ook dat er werkgevers zijn die het concurrentiebeding slechts hanteren om uitstroom van personeel te voorkomen. De minister SZW heeft aangekondigd dat de uitkomst van het onderzoek aanleiding is voor het uitwerken van beleidsopties door een volgend kabinet.

Lees meer
Expertise

Werkgevers kampen met grote personeelstekorten: denk aan de flexibele(re) inzet van huidig personeel

13/08 2021
Categorie Signalering

“Personeelstekort horeca zo groot, dat koks uit Spanje worden gehaald”. Het illustreert het personeelstekort waar veel werkgevers anno 2021 door de eerdere inkrimping van het personeelsbestand en perioden van ‘hiring freezes’ mee kampen.

Omdat het lastig is om op de huidige arbeidsmarkt nieuw personeel aan te trekken, kan men ook kijken naar de flexibele(re) inzet van huidig personeel. Denk hierbij o.a. aan het laten inhalen van door personeel opgebouwde min-uren, werken met een tijdelijke urenuitbreiding en het (door) laten werken van gepensioneerden.

Lees meer
Expertise

Vermindering ontslagbescherming stichtingsbestuurder per 1 juli 2021 ingegaan

21/07 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Signalering

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden, waardoor de rechtspositie van de stichtingsbestuurder is gewijzigd. De ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder is verminderd doordat de gronden voor rechterlijk ontslag van de stichtingsbestuurder zijn verruimd en de rechter de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en de bestuurder niet meer kan herstellen. In dit blog leest u meer over de gevolgen hiervan.

Lees meer
Expertise

Per 1 juli 2021: aanscherping ‘vastklikregeling’ oproepkracht

12/07 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Signalering

De rechtspositie van de oproepkracht is wettelijk geregeld. Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is de rechtspositie van de oproepkracht versterkt. Op basis daarvan is werkgever (onder meer) verplicht om jaarlijks een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Per 1 juli 2021 is in de wet verduidelijkt dat het aanbod voor een vaste arbeidsomvang bij acceptatie van de werknemer in beginsel in gaat op de eerste dag van de veertiende maand na aanvang van de oproepovereenkomst. Werkgever en werknemer kunnen een andere ingangsdatum afspreken.

Lees meer
Expertise

(Demissionair) Minister Koolmees na het Deliveroo arrest: De individuele toetsing van de arbeidsrelatie blijft leidend

28/05 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Signalering

Het Hof Amsterdam bekrachtigde op 16 februari 2021 het vonnis van de rechtbank Amsterdam, waarin is geoordeeld dat Deliveroo maaltijdbezorgers recht hebben op een arbeidsovereenkomst. Deliveroo bezorgers kwalificeren volgens het Hof namelijk als werknemers. Wij schreven eerder een blog over dit arrest.

Het arrest was aanleiding voor de Tweede Kamer om vragen op te werpen, bijvoorbeeld of het arrest ook gevolgen heeft voor andere platformbedrijven. (Demissionair) Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf op 18 mei jl. antwoorden op deze Kamervragen.

Lees meer
Expertise

Moeten aandelenopties worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding?

26/05 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Signalering

In de praktijk bestaat regelmatig discussie over welke vaste en variabele looncomponenten moeten worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Welke looncomponenten moeten worden meegenomen in die berekening is vrij strikt geformuleerd in regelgeving. Mijns inziens kwalificeren aandelenopties niet als vaste of overeengekomen variabele looncomponent in de zin van die regelgeving. Aandelenopties moeten dus niet worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

Lees meer
Expertise

Alles volgens het (privacy)boekje – De rol van de ondernemingsraad

21/05 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Signalering

De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) publiceerde recent het ‘OR-privacy boekje’. Hierin biedt de AP een leidraad aan ondernemingsraden ten aanzien van hun rol, rechten en plichten bij verschillende privacy-aangelegenheden op de werkvloer, waaronder het monitoren van personeel bij thuiswerken.

Lees meer
Bron Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Expertise