Signalering

Wet werken waar je wilt: aangenomen door de Tweede Kamer

13/07 2022
Categorie Signalering

Onlangs heeft de Tweede Kamer de ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen. Met die wet mogen werkgevers niet meer zomaar een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de arbeidsplaats afwijzen; zij moeten toetsen of, gelet op alle omstandigheden van het geval, de belangen van de werkgever naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor het belang van de werknemer moeten wijken. De initiatiefwet moet nu nog door de Eerste Kamer. Meer weten over (de wijzigingen van) het wetsvoorstel? Lees het in deze bijdrage.

Lees meer
Expertise

Werkgevers en werknemers: maak afspraken over hybride werken

30/03 2022
Categorie Signalering

De afgelopen twee (corona)jaren nam hybride werken een enorme vlucht. Aangezien hybride werken voor werkgevers en werknemers zowel voor- als nadelen heeft, is het van belang om goede afspraken met elkaar te maken. In dit blog komt de kamerbrief van minister Van Gennip (SZW) van 21 maart jl. over de stand van zaken en de toekomst van hybride werken aan de orde. Ten slotte geven wij tips over de afspraken die werkgevers en werknemers moeten maken over hybride werken.

Lees meer

Valentijnsdag: er hangt vandaag liefde in de lucht en mogelijk ook bij u op uw werkvloer!

14/02 2022
Auteur Monica Smak
Categorie Signalering

Hoewel het begrijpelijk is dat cupido zo nu en dan ook raak schiet op de werkvloer, kan dit leiden tot onwenselijke situaties voor de werkgever. Uitgangspunt is dat een werkgever een werknemer niet kan opleggen met wie hij of zij in privétijd omgaat. Verstoort een relatie de werkverhouding op de werkvloer, dan kan de werkgever echter wel ingrijpen. In deze blog bespreken wij het onderwerp ‘liefde op werkvloer’.

Lees meer
Expertise

(Strafbare) privégedragingen van de werknemer: gevolg voor de arbeidsrelatie?

26/01 2022
Auteur Renske van Herpen & Merle van den Berg
Categorie Signalering

We zien het regelmatig in het nieuws: voetballers die betrokken zijn bij een steekpartij of onder invloed een dodelijk ongeval veroorzaken, relschoppers bij sportwedstrijden en agressieve demonstranten. Afkeurenswaardige gedragingen van werknemers in privétijd die misschien ook strafbare feiten zijn. De vraag is dan: kunnen deze gedragingen leiden tot ontslag? In dit blog gaan wij in op deze vraag en bespreken wij enkele handvatten voor de praktijk.

Lees meer

Geen benutbare mogelijkheden (GBM): echt tot niets in staat?

07/01 2022
Auteur Inge Slangen
Categorie Signalering

Wij zien met regelmaat dat door verzekerings- en bedrijfsartsen bij werknemers te lang wordt aangenomen dat er geen benutbare mogelijkheden zijn, terwijl die er wel zijn. Het is dan toegestaan om re-integratie inspanningen achterwege te laten. Bij geen benutbare mogelijkheden, moet er behoorlijk wat aan de hand zijn. In deze blog bespreekt Inge de criteria die zich moeten voordoen en geeft zij tips voor de praktijk.

Lees meer

Werk aan de winkel voor werkgevers

01/12 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Signalering, Wetgeving

In verband met het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ zullen werkgevers in 2022 aan de slag moeten met hun (template) overeenkomsten, beleid en informatievoorziening aan werknemers. Zo hanteren werkgevers nu vaak een verbod op nevenwerkzaamheden en studiekostenbedingen; dat kan met ingang van 1 augustus 2021 niet langer (zonder meer) vanwege voorgenoemd wetsvoorstel. In het voorstel wordt ook voorzien in een ruimere informatieplicht voor werkgevers en moeten zij ‘verplichte’ scholing kosteloos aanbieden.

Lees meer

Wet werken waar je wilt: een update

18/11 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Signalering

Op 1 november jl. heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk de Tweede Kamer geadviseerd over het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt. Het wetsvoorstel zou werknemers meer vrijheid geven om te kiezen tussen werken op een werklocatie en thuiswerken. Het Adviescollege geeft onder meer aan het nut en de noodzaak van het voorstel niet in te zien en adviseert daarom de parlementaire behandeling niet voort te zetten. In deze bijdrage bespreken wij het advies.

Lees meer
Expertise

Rechter kan rekening houden met de arbeidsmarkt omstandigheden bij berekening hoogte billijke vergoeding

11/11 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Signalering

Werkgevers hebben te kampen met een krappe arbeidsmarkt, hetgeen het vervullen van vacatures en het aantrekken van talent er niet makkelijker op maakt. In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam hield de rechter ook rekening met de huidige arbeidsmarkt omstandigheden bij de berekening van de hoogte van een billijke vergoeding wegens een onterecht gegeven ontslag op staande voet.

Lees meer
Bron ECLI:NL:RBAMS:2021:6024, Rechtbank Amsterdam, 9275783 EA VERZ 21-394 (rechtspraak.nl)
Expertise