Signalering

Tweede Kamer wil meer budget voor opsporen schijnzelfstandigheid na platformuitspraken

08/11 2021
Categorie Signalering

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de recente platformuitspraken (Uber, Helpling, Deliveroo) een motie aangenomen dat de Belastingdienst in 2022 extra budget moet krijgen om schijnzelfstandigheid te kunnen opsporen. Vanwege het handhavingsmoratorium zou een extra budget er nu alleen toe leiden dat meer ‘kwaadwillenden’ kunnen worden aangesproken.

Lees meer

Geen ernstige verwijtbaarheid werkgever na voorleggen keuze exit of verbetertraject aan werknemer

29/10 2021
Auteur Ilse Janssen

Het (dis)functioneren van werknemer leidt niet zelden tot discussie. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden komt (onder meer) naar voren komt dat het voorleggen van een keuze tussen een exit of verbetertraject niet per se tot ernstige verwijtbaarheid leidt. Ook al zijn gedragingen van een leidinggevende niet steeds even professioneel, in een competitieve (Angelsaksische) wereld van ‘sales’ en ‘IT’ van werknemers mag enige mate van weerbaarheid worden verwacht.

Lees meer

Hybride werken na corona: in hoeverre dient een werkgever dit te faciliteren?

27/10 2021
Auteur Marize Verhagen
Categorie Signalering

Sinds de noodzaak volgens het demissionaire kabinet om thuis te werken per 25 september jl. is komen te vervallen, is het nieuwe hybride werken een veelbesproken onderwerp. Uit onderzoek blijkt dat werknemers meer en vaker thuis willen werken dan dat hun werkgever passend vindt. Hoewel er uit de wet en jurisprudentie geen recht op thuiswerken voor werknemers valt af te leiden, is het wel denkbaar dat een verzoek tot thuiswerken, gezien de veranderingen in het afgelopen jaar, in de toekomst wellicht vaker of sneller dient te worden gehonoreerd.

Lees meer

Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – wat gaat er op hoofdlijnen veranderen?

19/10 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Signalering

Als gevolg van Europese wetgeving zal er vanaf 1 augustus 2022 ook in Nederland een en ander moeten wijzigen. Het is niet langer toegestaan om een verbod op nevenwerkzaamheden op te nemen, het aanbieden van verplichte scholing moet kosteloos en de verplichting om werknemers bij aanvang te informeren over details van hun arbeidsovereenkomst wordt uitgebreid. Het wetsvoorstel wordt momenteel uitgewerkt.

Lees meer

Gaat het concurrentiebeding – met oog op krappe arbeidsmarkt – op de schop onder volgend kabinet?

30/08 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Signalering

Een op de drie werknemers heeft een concurrentiebeding. Een recente uitspraak bevestigt dat een concurrentiebeding verstrekkende gevolgen kan hebben voor de werknemer. Uit onderzoek volgt ook dat er werkgevers zijn die het concurrentiebeding slechts hanteren om uitstroom van personeel te voorkomen. De minister SZW heeft aangekondigd dat de uitkomst van het onderzoek aanleiding is voor het uitwerken van beleidsopties door een volgend kabinet.

Lees meer
Expertise

Werkgevers kampen met grote personeelstekorten: denk aan de flexibele(re) inzet van huidig personeel

13/08 2021
Categorie Signalering

“Personeelstekort horeca zo groot, dat koks uit Spanje worden gehaald”. Het illustreert het personeelstekort waar veel werkgevers anno 2021 door de eerdere inkrimping van het personeelsbestand en perioden van ‘hiring freezes’ mee kampen.

Omdat het lastig is om op de huidige arbeidsmarkt nieuw personeel aan te trekken, kan men ook kijken naar de flexibele(re) inzet van huidig personeel. Denk hierbij o.a. aan het laten inhalen van door personeel opgebouwde min-uren, werken met een tijdelijke urenuitbreiding en het (door) laten werken van gepensioneerden.

Lees meer
Expertise

Vermindering ontslagbescherming stichtingsbestuurder per 1 juli 2021 ingegaan

21/07 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Signalering

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden, waardoor de rechtspositie van de stichtingsbestuurder is gewijzigd. De ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder is verminderd doordat de gronden voor rechterlijk ontslag van de stichtingsbestuurder zijn verruimd en de rechter de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en de bestuurder niet meer kan herstellen. In dit blog leest u meer over de gevolgen hiervan.

Lees meer
Expertise

Per 1 juli 2021: aanscherping ‘vastklikregeling’ oproepkracht

12/07 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Signalering

De rechtspositie van de oproepkracht is wettelijk geregeld. Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is de rechtspositie van de oproepkracht versterkt. Op basis daarvan is werkgever (onder meer) verplicht om jaarlijks een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Per 1 juli 2021 is in de wet verduidelijkt dat het aanbod voor een vaste arbeidsomvang bij acceptatie van de werknemer in beginsel in gaat op de eerste dag van de veertiende maand na aanvang van de oproepovereenkomst. Werkgever en werknemer kunnen een andere ingangsdatum afspreken.

Lees meer
Expertise