Signalering

(Demissionair) Minister Koolmees na het Deliveroo arrest: De individuele toetsing van de arbeidsrelatie blijft leidend

28/05 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Signalering

Het Hof Amsterdam bekrachtigde op 16 februari 2021 het vonnis van de rechtbank Amsterdam, waarin is geoordeeld dat Deliveroo maaltijdbezorgers recht hebben op een arbeidsovereenkomst. Deliveroo bezorgers kwalificeren volgens het Hof namelijk als werknemers. Wij schreven eerder een blog over dit arrest.

Het arrest was aanleiding voor de Tweede Kamer om vragen op te werpen, bijvoorbeeld of het arrest ook gevolgen heeft voor andere platformbedrijven. (Demissionair) Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf op 18 mei jl. antwoorden op deze Kamervragen.

Lees meer
Expertise

Moeten aandelenopties worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding?

26/05 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Signalering

In de praktijk bestaat regelmatig discussie over welke vaste en variabele looncomponenten moeten worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Welke looncomponenten moeten worden meegenomen in die berekening is vrij strikt geformuleerd in regelgeving. Mijns inziens kwalificeren aandelenopties niet als vaste of overeengekomen variabele looncomponent in de zin van die regelgeving. Aandelenopties moeten dus niet worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

Lees meer
Expertise

Kabinet onderzoekt een regeling voor betaald verlof na miskraam of doodgeboorte.

29/04 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Signalering

Nieuw-Zeeland heeft onlangs een wet aangenomen waarin ouders drie dagen betaald verlof wordt toegekend na een miskraam of doodgeboorte. Demissionair minister Koolmees heeft toegezegd te zullen (laten) onderzoeken of en hoe betaald verlof ook in Nederland kan worden ingevoerd voor ouders in deze situatie. De uitkomsten hiervan worden voor het einde van dit jaar verwacht.

Lees meer
Expertise

Beantwoording Kamervragen over zorgmedewerkers die vaccinatiedruk ervaren: is er sprake van vaccinatiedwang- en/of drang?

23/04 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Signalering

Eind maart verscheen een nieuwsbericht van BNR getiteld, ‘Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk’. De medewerkers van tientallen zorginstellingen zouden druk ervaren om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. CDA-Kamerleden Palland en Van den Berg eisten opheldering en stelden dan ook meerdere vragen over dit artikel aan demissionair ministers Koolmees en De Jonge. Van vaccinatiedwang- en/of drang mag volgens hen geen sprake zijn. De ministers beantwoordden op 21 april jl. de vragen van de Kamerleden.

Lees meer
Bron Rijksoverheid, 21 april 2021.
Expertise

Verkiezingsuitslag: een overzicht van de arbeidsrechtelijke speerpunten in de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen.

30/03 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Signalering

Op 17 maart 2021 mocht Nederland weer naar de stembus. Inmiddels is de verkiezingsuitslag bekend en kan Nederland zich opmaken voor kabinet-Rutte IV. De formatiegesprekken hebben een bijzondere wending gekregen. In deze bijdrage zetten wij voor u de arbeidsrechtelijke speerpunten in de verkiezingsprogramma’s van VVD en D66 voor u uiteen.

Lees meer
Expertise

Het monitoren van personeel neemt toe door thuiswerken. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?

19/03 2021
Categorie Signalering

Steeds meer werkgevers maken gebruik van systemen om personeel te controleren. Aan het invoeren van een personeelscontrolesysteem dient een zorgvuldige (belangen)afweging vooraf te gaan en het systeem dient op nauwkeurige wijze te zijn vastgelegd. Tevens kan er een rol zijn voor de ondernemingsraad. Deze bijdrage gaat in op de mogelijkheden en beperkingen die volgen uit privacywetgeving (AVG) en de Wet op ondernemingsraden (WOR).

Lees meer
Expertise