Werknemers nemen aanzienlijk minder vakantiedagen op door de COVID-19 crisis. Dit blijkt uit cijfers van vier leveranciers van urenregistratiesystemen. Wat moet u als werkgever weten?

Werknemers nemen door de COVID-19 crisis aanzienlijk minder vakantiedagen op. De NOS heeft cijfers opgevraagd bij vier leveranciers van urenregistratiesystemen. Daaruit volgt dat personeel in de eerste vier maanden van 2021 wel 15 tot 50 % minder vakantiedagen heeft opgenomen dan voor de COVID-19 crisis.

Een stuwmeer aan vakantiedagen kan problematisch zijn. Zodra de corona-maatregelen worden versoepeld, willen de werknemers (veelal tegelijk) een groot deel van hun vakantiedagen opnemen, hetgeen de bedrijfsvoering niet ten goede komt. Wat moet u als werkgever weten?

Vakantiedagen intrekken is niet toegestaan
Eerder schreven wij al in een blog  over een recente uitspraak van Rechtbank Dordrecht waarin werd geoordeeld dat de werkgever niet zomaar van werknemers kon eisen een deel van hun vakantietegoeden in te leveren. Ook niet na instemming te hebben verkregen van de Ondernemingsraad.

Wettelijke vakantiedagen: vervallen per 1 juli a.s.
Binnenkort is het weer 1 juli, hetgeen betekent dat de wettelijke vakantiedagen uit 2020 (kunnen) komen te vervallen. Hoofdregel is immers dat wettelijke vakantie-uren die in enig kalenderjaar niet zijn opgenomen, komen te vervallen per 1 juli van het volgende kalenderjaar. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Let wel, dat bij het vervallen van wettelijke vakantiedagen op werkgevers de plicht rust om i) de werknemer in staat te hebben gesteld daadwerkelijk vakantiedagen op te nemen; en ii) om werknemers te wijzen op het vervallen van de vakantiedagen bij niet tijdig opnemen daarvan.

Mocht u als werkgever uw werknemers nog niet hebben geïnformeerd over het mogelijk komen te vervallen van de wettelijke vakantiedagen per 1 juli a.s., doet u dit dan alsnog en maak werknemers duidelijk dat zij nog een aantal maanden de tijd hebben deze vakantiedagen alsnog op te nemen. Doen zij dit niet, dan zijn zij de vakantiedagen kwijt.

Mocht u het personeel juist nu hard nodig hebben, dan is het ook mogelijk om met werknemers af te spreken dat de wettelijke vakantiedagen niet komen te vervallen per 1 juli a.s., maar op een andere datum. Zo worden de werknemers in staat gesteld om bijvoorbeeld later in het jaar deze vakantiedagen alsnog op te nemen.

Heeft u vragen over hoe om te gaan met een stuwmeer aan vakantiedagen? L&A Advocaten kan u als werkgever daarbij adviseren. Schroom niet contact op te nemen.