Actueel

Onterecht ontslag op staande voet wegens het wegnemen van twee flesjes Coca-Cola uit de supermarkt

25/06 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Rechtspraak

Op 17 mei 2021 oordeelde de kantonrechter Amsterdam dat een ontslag op staande voet, wegens overtreding van enkele huisregels (het wegenemen van twee flesjes Coca-Cola), onterecht is gegeven. De rechter oordeelt dat niet aangenomen kan worden dat sprake is geweest van diefstal. Ten aanzien van de door werkgever aangevoerde verscherpte (handhaaf)cultuur, oordeelt de kantonrechter dat bij een verscherping hiervan een overgangsperiode voor de hand ligt, waarbij bewustwording wordt gecreëerd zonder dat dit direct tot arbeidsrechtelijke sancties leidt. Het ontslag op staande voet werd vernietigd. Een waarschuwing had in dit geval volgens de rechter volstaan.

Lees meer
Bron ECLI:NL:RBAMS:2021:2469
Expertise

Onterecht ontslag op staande voet wegens gebruik fysiek geweld door supermarktteamleider

25/06 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Rechtspraak

Een supermarktteamleider is door Vomar op staande voet ontslagen omdat hij fysiek geweld gebruikte tegen een klant. Volgens Vomar blijkt uit de camerabeelden van het incident dat de teamleider als eerste fysiek geweld gebruikte, waardoor de situatie escaleerde. De teamleider verzoekt vernietiging van de opzegging en wedertewerkstelling. Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de gedragingen van de teamleider niet kwalificeren als een dringende reden voor ontslag op staande voet. In dit blog wordt beschreven hoe de kantonrechter tot dit oordeel kwam.

Lees meer
Bron http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3103
Expertise

Werkgevers, let op de informatieplicht vóór verval en/of verjaring van vakantiedagen

25/06 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Rechtspraak

Het is bijna 1 juli. Dat betekent dat de (wettelijke) vakantiedagen opgebouwd in 2020 komen te vervallen. Of toch niet? Op grond van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie moet je als werkgever de werknemer op nauwkeurige wijze en tijdig informeren over zijn vakantierechten, zodat hij daar nog gebruik van kan maken. Gebeurt dat niet, dan komt het recht op vakantie en/of een financiële vergoeding voor niet-opgenomen dagen niet te vervallen. Dit is nog eens bevestigd in een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Haarlem.

Lees meer
Bron https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:4427
Expertise

De opbouw van de transitievergoeding stopt niet aan het einde van de 104 weken wachttermijn bij ziekte

24/06 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Rechtspraak

Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid niet is beëindigd, terwijl de werknemer geen werkzaamheden meer uitvoert en er geen loon meer wordt betaald.

In 2019 oordeelde de Hoge Raad in de Xella-beschikking dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden is in te stemmen met beëindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Deze hoeft niet hoger te zijn dan het bedrag dat aan transitievergoeding is opgebouwd na het einde van de wachttijd.

Het Hof concludeert in deze uitspraak dat enkel in de situatie waarin op verzoek van werknemer het slapende dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, geldt dat de opbouw van de transitievergoeding stopt zodra de wachttermijn van 104 weken is gehaald. In de overige situaties wordt de transitievergoeding gewoon opgebouwd tot de datum dat de werknemer daadwerkelijk uit dienst treedt.

Lees meer
Bron Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:5510
Expertise

Aanmelden nieuwsbrief

22/06 2021

L&A Advocaten houdt u graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Op onze actualiteitenpagina vindt u alle actualiteiten, waarbij u ook een selectie kan maken wat betreft rechtspraak, publicaties, signaleringen en wetgeving. Naast deze webpagina's heeft L&A Advocaten ook een maandelijkse nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door te mailen naar info@lenaadvocaten.nl.

Lees meer
Expertise

Werkverzuim wegens derde keer hechtenis van werknemer géén reden voor ontslag op staande voet

11/06 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Rechtspraak

Een kraanmachinist komt voor de derde keer niet opdagen op zijn werk, met als reden dat hij wederom in hechtenis zit. Zijn werkgever ontslaat hem op basis daarvan op staande voet. De kantonrechter Rotterdam oordeelt echter dat er geen sprake is van een dringende reden.

Lees meer

Ontbinding vanwege urinegeur

04/06 2021
Categorie Rechtspraak

Een werknemer veroorzaakt een urinegeur op de werkvloer. Haar collega’s klagen hierover bij hun werkgever. De werkgever spreekt van ‘een onhoudbare situatie’ en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter honoreert dit verzoek op de h-grond. De werknemer gaat in hoger beroep. Het hof bekrachtigt de ontbinding omdat de werknemer niet bereid was om mee te zoeken naar een structurele oplossing voor de geuroverlast.

Lees meer
Bron Gerechtshof Amsterdam 11 mei 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1369.
Expertise