De nieuwe vakantiewetgeving treedt op 1 januari 2012 in werking. In dit artikel staan de auteurs stil bij de aanleiding voor de wetswijziging en geven zij een overzicht van de inhoud van de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk, met name de introductie van de vervaltermijn.

Bron
Tijdschrift Recht en Arbeid 2011/99