Vanaf 1 januari 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring.

De opzegtermijn van hun contract wordt standaard één maand en de loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar dertien weken in plaats van twee jaar. In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de loondoorbetaling bij ziekte tot zes weken wordt teruggebracht.

Bij een reorganisatie zijn werkgevers verder verplicht om doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan. Een werkgever is niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Zo wordt voorkomen dat dit ten koste gaat van andere werknemers.

In de Wet werk en zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Ook hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels. Behalve dat er ook dan geen transitievergoeding betaald hoeft te worden bij ontslag.

Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow