Nieuw-Zeeland heeft onlangs een wet aangenomen waarin ouders drie dagen betaald verlof wordt toegekend na een miskraam of doodgeboorte. Demissionair minister Koolmees heeft toegezegd te zullen (laten) onderzoeken of en hoe betaald verlof ook in Nederland kan worden ingevoerd voor ouders in deze situatie. De uitkomsten hiervan worden voor het einde van dit jaar verwacht.

In Nieuw-Zeeland is vorige maand een wet aangenomen die ouders het recht geeft op drie dagen doorbetaald verlof na een miskraam of doodgeboorte. Kamerleden van SGP en GroenLinks hebben aangegeven het wenselijk te vinden een soortgelijke regeling in te voeren in Nederland. Nederlandse ouders hebben op dit moment geen recht op betaald verlof in deze situatie. Vanwege de ingrijpende aard van een dergelijke gebeurtenis zou het echter begrijpelijk zijn dat werknemers wat tijd nodig hebben voordat zij kunnen terugkeren op de werkvloer.

Demissionair minister Koolmees heeft toegezegd te zullen laten onderzoeken óf en hoe betaald verlof ingevoerd kan worden voor ouders na een miskraam. De uitkomsten hiervan worden voor het einde van dit kalenderjaar verwacht.

L&A Advocaten kan u als werkgever adviseren over verschillende vormen van verlof en hoe om te gaan als een werknemer een ingrijpend ‘life-event’ ervaart.