​Werkgevers worden na een ontslag op staande voet vaak geconfronteerd met een procedure waarin de ontslagen werknemer zijn ontslag aanvecht en doorbetaling van loon claimt. Er kan nogal wat tijdsverloop liggen tussen datum ontslag en de uitspraak van de rechter. Als de werknemer uiteindelijk de procedure wint, moet u dan het loon volledig doorbetalen, ook als de werknemer inmiddels een andere baan heeft?

Bron
Arbeidsrecht 2005/35