​Liesbeth Franx trad op voor een hotelketen in verband met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Niet meetellen dienstjaren van vóór faillissement bij A-factor, wel correctie via de C-factor.

Bron
JAR 2010/222 Kantonrechter Haarlem, 15-07-2010, 471459 AO VERZ 10-396