De werkgever heeft bij pensioen een zorg- en informatieplicht. Op 27 maart 2017 spreekt rechtbank Amsterdam zich uit over de reikwijdte van die zorg- en informatieplicht. Deze plicht voert niet zo ver dat werknemers actief op de individuele gevolgen van hun pensioenkeuzes moeten worden gewezen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:2068

Wat speelde er in deze zaak?

Werknemer werkt sinds 2013 bij een telecombedrijf. De pensioenregeling kent verplichte en vrijwillige onderdelen. Vrijwillig is het partnerpensioen en de Anw-hiaatverzekering. Werknemer kiest bij indiensttreding alleen voor de verplichte onderdelen en draagt alleen hiervoor premie af.

In 2015 overlijdt werknemer. Volgens de echtgenote heeft werkgever zich niet als ‘goed werkgever’ gedragen door onvoldoende, misleidende en/of tegenstrijdige informatie te hebben verstrekt over de pensioenmogelijkheden. Ook zou haar man onvoldoende zijn voorgelicht over het niet-verzekeren van extra voorzieningen voor zijn echtgenote. Volgens de echtgenote weegt mee dat zij ouders zijn van een inwonend meervoudig gehandicapt kind. Werkgever was hiervan op de hoogte. De echtgenote vordert schade.

Rechtbank Amsterdam is het hier niet mee eens

Door werkgever verstrekte informatie over de pensioenregeling was niet misleidend, onduidelijk of tegenstrijdig zijn. In de zeven informatiebronnen over pensioen werd steeds duidelijk vermeld dat de pensioenregeling bestond uit een verplicht en een vrijwillig gedeelte; alleen het vrijwillige gedeelte had betrekking op partnerpensioen en de Anw-hiaatverzekering. Ook had werknemer een expliciete keuze gemaakt om geen partnerpensioen en Anw-hiaatverzekering af te sluiten door het ‘keuzeformulier vrijwillige onderdelen pensioenregeling’ in te vullen. Dit formulier was ook ondertekend door zijn echtgenote.

Volgens de rechtbank voert de zorgplicht van een ‘goed werkgever’ in het kader van de aangeboden pensioenregeling niet zo ver dat zij werknemers actief voor de individuele (in dit geval zeer schrijnende) gevolgen van keuzes meer informatie dient aan te bieden dan dat werkgever in dit geval heeft gedaan.

Dat werknemer zijn echtgenote niet zou hebben ingelicht over de gevolgen van deze keuze, zoals door eiseres werd gesteld, doet daar niet aan af. Dat werkgever op de hoogte was van de thuissituatie van haar werknemer evenmin.

Zorgplicht kent zijn grenzen

De zorgplicht van werkgever bij pensioen kent zijn grenzen. Werkgever heeft geen plicht tot individueel advies. Zorgvuldigheid blijft echter geboden voor werkgevers.

In deze zaak kon de werkgever namelijk aantonen dat werknemer op maar liefst 7 manieren (arbeidsovereenkomst, begeleidende brief, informatiebrochure, pensioenbijeenkomst en het keuzeformulier) op begrijpelijke en duidelijke wijze was geïnformeerd over de keuzemogelijkheden.

Ga als werkgever zorgvuldig na op welke wijze werknemers worden geïnformeerd over hun pensioenmogelijkheden.

Meer over dit onderwerp?

 

Frederique de Jong

T: +31 20 760 8817

E: frederique.dejong@lenaadvocaten.nl