De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde op 21 april 2016 nieuwe ‘Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers’.

Voor werkgevers is het van belang om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben ze informatie van hen nodig. Bijvoorbeeld om te beoordelen of ze hun loon moeten doorbetalen. Aan de andere kant hebben zieke werknemers recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers.

In de Beleidsregels wordt omschreven wat voor gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt mogen worden door de verschillende betrokken partijen. Hierbij wordt ingegaan op de fases in de arbeidsrelatie, te weten de sollicitatieprocedure, de ziekmelding, de begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. Ook worden de bewaartermijnen van de gezondheidsgegevens behandeld.

Wij raden u aan om te controleren of uw organisatie in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) gegevens van uw (zieke) werknemer verwerkt. Deze beleidsregels kunnen daarbij behulpzaam zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw ziekteverzuimprotocol. Vanzelfsprekend kan L&A verifiëren of uw huidige regelingen en procedures Wbp “proof” zijn en voorkom zo hoge boetes en negatieve publiciteit.

Lees meer op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_de_zieke_werknemer.pdf