Werkgevers hebben te kampen met een krappe arbeidsmarkt, hetgeen het vervullen van vacatures en het aantrekken van talent er niet makkelijker op maakt. In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam hield de rechter ook rekening met de huidige arbeidsmarkt omstandigheden bij de berekening van de hoogte van een billijke vergoeding wegens een onterecht gegeven ontslag op staande voet.

Werkgevers kunnen door de rechter veroordeeld worden tot betaling van een billijke vergoeding, onder andere wanneer wordt geoordeeld dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.

In deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam was sprake van een onterecht verleend ontslag op staande voet. De werknemer (die als admin toegang had tot alle inkomende en uitgaande e-mail in de organisatie) had bepaalde bedrijfsstrategische e-mails van de directie van werkgever geopend. Werknemer werd hierop op staande voet ontslagen. Hoewel de rechter vond dat dergelijk handelen het vertrouwen in de werknemer kan beschadigen, was het onvoldoende om te kwalificeren als dringende reden voor ontslag. Hierbij was belangrijk dat de zeven geopende e-mails in een tijdsbestek van drie minuten zijn geopend en niet is gebleken dat de e-mails of de informatie uit deze e-mails het systeem hebben verlaten of door werknemer zijn verspreid.

Billijke vergoeding

De werknemer vorderde op zijn beurt, naast de transitievergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging, een billijke vergoeding van bijna EUR 500.000,-. De rechter kwam tot een andere berekening van de billijke vergoeding en nam hierbij in aanmerking dat:

  • Er al een (zeer) stroeve relatie bestond tussen één van de directieleden en de werknemer. Dit was al zo voordat dit geschil ontstond. Hierdoor zou de arbeidsrelatie naar verwachting niet langer dan zes maanden meer hebben voortgeduurd;
  • De handelswijze van de werknemer (het openen van directie e-mails) niet door de beugel kon en het vertrouwen in de werknemer hierdoor geschaad is;
  • Het gezien de leeftijd en de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt de verwachting is dat de werknemer niet lang zonder werk zal zitten.

De rechter kent een billijke vergoeding van 6 maandsalarissen toe en brengt hier de transitievergoeding en de vergoeding wegens onregelmatige opzegging op in mindering, waardoor ongeveer EUR 15.000,-  aan billijke vergoeding wordt toegekend.

De krapte op de arbeidsmarkt als drukkend effect op de billijke vergoeding?

Deze uitspraak laat zien dat rechters in de bepaling van een billijke vergoeding ook de kansen op de arbeidsmarkt van de werknemer mee kunnen wegen. Het is daarom goed dit als werkgever mee te nemen in het verweer, nu dit kan leiden tot een substantiële matiging van de gevorderde billijke vergoeding.

L&A Advocaten volgt de arbeidsrechtelijke rechtspraak op de voet en procedeert regelmatig in soortgelijke zaken. Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen.

Bron
ECLI:NL:RBAMS:2021:6024, Rechtbank Amsterdam, 9275783 EA VERZ 21-394 (rechtspraak.nl)