Een werknemer meldt zich kort na aanvang dienstverband ziek en lijkt de functie eigenlijk niet aan te kunnen. Dat is voor werkgever reden om nader onderzoek te doen. Werknemer blijkt slechts in bezit van een HBO propedeuse, terwijl voor de functie een HBO/WO opleiding is vereist. Daarnaast kloppen de referenties die werknemer heeft opgegeven ook niet. De werkgever ontslaat werknemer op staande voet. Het ontslag houdt in eerste aanleg geen stand, maar bij het hof wel. Het hof oordeelt dat een werkgever moet kunnen vertrouwen op een CV en acht aannemelijk dat werknemer bewust onjuiste informatie heeft verstrekt.

Een werknemer solliciteert in maart 2017 als technisch support medewerker. Voor deze functie wordt een HBO/WO opleiding geëist en vier jaar werkervaring in de ICT-branche. Op zijn CV heeft werknemer staan dat hij als opleiding ‘HBO: NHTV Breda Management’ heeft gevolgd en dat hij heeft gewerkt als ZZP’er op ICT gerelateerde werkzaamheden. Hij verwijst naar zijn eigen website, waarop referenties staan. De werknemer is op 10 april 2017 in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst van één jaar. Kort daarna – op 11 juli 2017 – meldt werknemer zich ziek. Hierop vraagt de werkgever CV, diploma’s en gegevens van het bedrijf van werknemer op om de ‘eisen aan de functie nog eens tegen het licht te houden’ en omdat werkgever wil controleren of werknemer niet nog aan het werk is voor andere opdrachtgevers. Aanvankelijk weigert werknemer de gegevens te verstrekken, maar uiteindelijk komt hij met een propedeuse diploma van de HBO-opleiding over de brug. De referenties op de website van werknemer blijken ook niet te kloppen. De werkgever concludeert dat werknemer niet de waarheid heeft gesproken bij de sollicitatie, en niet over de benodigde opleiding en referenties beschikt. Werkgever ontslaat werknemer op 28 augustus 2017 op staande voet. De kantonrechter vernietigt het ontslag, omdat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat met werknemer was gesproken over de relevantie van zijn HBO-diploma en de referenties.

Het hof oordeelt echter anders. Het hof overweegt dat voldoende vast is komen te staan dat werknemer heeft gemeld dat hij een afgeronde HBO-opleiding had in plaats van alleen een propedeuse, en dat hij ook op zijn CV deze suggestie heeft gewekt. Een werkgever moet in goed vertrouwen af kunnen gaan op een CV en bovendien was een afgeronde HBO/WO-opleiding een functie-eis. Werknemer is terecht op staande voet ontslagen wegens het verstrekken van onjuiste informatie hierover. Dit geldt ook voor de referenties op zijn website die niet van hem afkomstig bleken te zijn. De arbeidsovereenkomst is inmiddels op 10 april 2018 geëindigd. Op grond van de Wilco-beschikking heeft de werknemer geen recht op loon over de periode vanaf 28 augustus 2017.

Tip: Denk als werkgever goed na over functie-eisen en inhoud van de vacaturetekst. Controleer diploma’s en referenties zorgvuldig. Indien na indiensttreding (snel) blijkt dat werknemer de functie helemaal niet aan kan, kijk dan nog eens kritisch naar het CV. In het geval daar onwaarheden op staan, heeft werknemer zijn mededelingsplicht in de sollicitatiefase geschonden en kan ontslag gerechtvaardigd zijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 20 maart 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3196