Sinds 1 juli 2021 mag er al niet meer gerookt worden in de (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit verbod ook voor het bedrijfsleven.. Binnen het bedrijfsleven mag tot die tijd nog gerookt worden in een speciaal ingerichte ‘rookruimte’. Aangezien de NVWA hoge boetes kan opleggen is het van belang om voor 1 januari 2022 alle rookruimtes uit de bedrijfspanden te verwijderen.

Rookverbod voor publieke sector, openbare gebouwen en het bedrijfsleven
Het is verboden om te roken op de werkplek (denk aan de bedrijfskantine, bedrijfsauto of de plek waar de arbeid wordt uitgevoerd) en in openbare gebouwen. Alle bezoekers en werknemers van deze plekken hebben recht op een rookvrije omgeving volgens de Tabaks- en rookwarenwet.

Roken in het bedrijfsleven
Op bepaalde plekken op het werk mag momenteel nog gerookt worden in een aparte, met een deur afgesloten, ruimte. Er mag buiten deze ruimte geen hinder zijn van tabaksrook. Daarnaast mag deze ruimte geen doorgang vormen naar een andere ruimte zoals bijvoorbeeld het toilet. Tevens is het niet toegestaan om te werken in deze rookruimte. Deze mogelijkheid voor een rookruimte is nog maar voor korte duur. Sinds 1 juli 2021 zijn rookruimtes al niet meer toegestaan in de (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit verbod ook voor het bedrijfsleven.

Wat geldt ten aanzien van bijzondere rookwaren?
Ten aanzien van de e-sigaret (ook zonder nicotine) en de waterpijp geldt hetzelfde rookverbod. Het ‘dampen’ of consumeren van verhitte tabak mag niet op plekken waar een rookverbod geldt.

Is er controle op het rookverbod?
De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is verantwoordelijk voor de naleving van de Tabaks- en rookwarenwet. Er worden door deze instantie controles uitgevoerd. Hierbij mogen controleurs elke ruimte inspecteren. Bij overtreding van deze wet kan er een boete opgelegd worden van 450 euro tot 450.000 euro. Tot slot is er ook nog de mogelijkheid om een overtreding van het rookverbod te melden. Het is dan ook van belang om voor 1 januari 2022 ervoor te zorgen dat alle rookruimtes uit bedrijfsruimtes zijn verdwenen.