Schoenenwinkel Manfield voerde – om toegang te krijgen tot het kassasysteem – een vingerscanautorisatie in ter vervanging van de ouderwetse persoonsgebonden cijfercode. Volgens een werknemer van Manfield zou deze autorisatiemethode onrechtmatig inbreuk maken op haar privacy.

Zowel werknemer als werkgever baseren hun argumenten op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van artikel 9 van de AVG is het gebruik van biometrische gegevens om iemand te identificeren – waar het gebruik van vingerafdrukken onder valt – in principe verboden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

Manfield voerde dan ook bij de rechter aan er sprake is van noodzaak bij het gebruik van de vingerscanautorisatie. Manfield zou verplicht zijn (op grond van artikel 24 van de AVG) om gevoelige informatie (financiële informatie en persoonsgegevens van werknemers én klanten) te beveiligen. Niet alleen moet Manfield deze informatie beveiligen voor derden met slechte intenties die fysiek in de winkel zijn en de toegangscode kunnen afkijken, maar ook voor derden die via het internet door middel van een “key-logging program” de persoonsgebonden code kunnen inzien. Ook voerde Manfield aan bedrijfsbelang te hebben bij de vingerscanautorisatie. Zo zou er een ernstig, organisatie breed probleem zijn omdat verschillende werknemers geld uit de kassa zouden hebben genomen waarbij een cijfercode van een collega zou zijn misbruikt. Voor Manfield is het moeilijk te herleiden welke werknemer de schuldige is. Door de kassa alleen te kunnen openen met een vingerafdruk, kan deze fraude worden voorkomen.

De kantonrechter oordeelt dat de vingerscanautorisatie van Manfield door de werknemer mag worden geweigerd. Het beroep van Manfield op het bedrijfsbelang (voorkomen van fraude door werknemers) wordt verworpen. De rechter geeft aan dat het Manfield vrij staat op te treden tegen bedoelde vormen van omzetderving, maar dit ‘type bedrijfsbelang’ is niet aan te merken ‘noodzakelijk’ en derhalve niet in overeenstemming met de AVG. Verder heeft werknemer onder meer aangevoerd dat het gebruikmaken van een vingerafdruk disproportioneel is, omdat Manfield alternatieven heeft, zoals een toegangspas, werknemerspas en/of cijfercodes al dan niet in combinatie met elkaar. Volgens de kantonrechter heeft Manfield dit onvoldoende bestreden. Het lag op haar weg om bijvoorbeeld aan de hand van documenten te onderbouwen waarom zij – met afweging van voors en tegens van verschillende systemen – heeft gekozen voor het vingerscanautorisatiesysteem.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Monica Smak

E: Monica.Smak@LenAadvocaten.nl

T: +31 (0)20 760 8816