Actueel

Lessen voor werkgevers bij grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie – Bedrijfsjuridische berichten

19/08 2022
Categorie Publicaties

In het tijdschrift Bedrijfsjuridische berichten verscheen onlangs een artikel van onze advocaten Irene Francken en Renske van Herpen over grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie. In het artikel gaan zij in op de beschikking van de Hoge Raad van 24 juni jl. over dit onderwerp en geven zij concrete handvatten hoe als werkgever om te gaan met meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. In deze bijdrage leest u meer.

Lees meer

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – de laatste stand van zaken

14/07 2022
Categorie Wetgeving

Met ingang van 1 augustus 2022 treedt het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Als gevolg hiervan:
- is een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden niet langer toegestaan;
- moet de werkgever verplichte scholing kosteloos aan de werknemer aanbieden;
- kan de werknemer op grond van de nieuwe wet een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.

Lees meer
Expertise

Wet werken waar je wilt: aangenomen door de Tweede Kamer

13/07 2022
Categorie Signalering

Onlangs heeft de Tweede Kamer de ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen. Met die wet mogen werkgevers niet meer zomaar een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de arbeidsplaats afwijzen; zij moeten toetsen of, gelet op alle omstandigheden van het geval, de belangen van de werkgever naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor het belang van de werknemer moeten wijken. De initiatiefwet moet nu nog door de Eerste Kamer. Meer weten over (de wijzigingen van) het wetsvoorstel? Lees het in deze bijdrage.

Lees meer
Expertise

Hoge Raad: seksueel grensoverschrijdend gedrag in afhankelijkheidsrelatie niet altijd ernstig verwijtbaar

27/06 2022
Categorie Rechtspraak

Een Hogeschooldocent bewegingsleer maakt zich meerdere malen schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens zijn studenten. De Hoge Raad dient de vraag te beantwoorden of er in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie in beginsel sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. De consequentie zou dan verlies van transitievergoeding zijn. De Hoge Raad oordeelt dat er geen ruimte is voor een dergelijke vuistregel. Lees meer in deze blog.

Lees meer

Werknemer hoeft onredelijk voorstel tot functie,- en salariswijziging niet te accepteren

20/06 2022
Categorie Rechtspraak

Werkgever wijzigt – na verval van functie vanwege reorganisatie – eenzijdig de functie en het loon van werknemer. De kantonrechter oordeelt in deze zaak over de vraag of werknemer deze wijziging dient te accepteren. Hoewel er voldoende aanleiding bestond tot het doen van een voorstel tot functiewijziging, was het voorstel ten aanzien van het aanzienlijk lagere salaris (ca. 30% minder) niet redelijk. Daarbij vindt de rechter met name dat de duur van de voorgestelde afbouwregeling (6 maanden) te kort is. Lees meer in deze blog.

Lees meer
Bron Rechtbank Rotterdam 20 mei 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4303
Expertise

De vakantieperiode komt eraan: wat moet een werkgever weten?

13/06 2022
Auteur Ilse Janssen
Categorie Rechtspraak

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Tijdens vakantie betaalt de werkgever het loon in principe door. Moet de werkgever overwerk en/of toeslagen doorbetalen tijdens vakantie? En wat gebeurt er als een werknemer voorafgaand aan of tijdens vakantie ziek wordt? Aan de hand van twee uitspraken, beantwoorden wij deze vragen in onze blog.

Lees meer
Bron Rechtbank Gelderland 25 mei 2022 ECLI:NL:RBGEL:2022:2656; Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 mei 2022 ECLI:NL:GHSHE:2022:1405;
Expertise

Stageovereenkomst blijkt achteraf arbeidsovereenkomst? Tips voor de praktijk om dit te voorkomen

30/05 2022
Categorie Rechtspraak

Een stage biedt zowel stagiair als werkgever de kans de ander te leren kennen en te toetsen of er een match bestaat. Uit rechtspraak volgt dat een stageovereenkomst nog regelmatig achteraf als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt. Zo heeft de rechtbank Den Haag onlangs twee uitspraken hierover gedaan met nuttige lessen voor de praktijk. Lees meer in deze bijdrage.

Lees meer
Bron Rechtbank Den Haag 5 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3339; Rechtbank Den Haag 14 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4119

Beleidsvrijheid werkgever met betrekking tot verval functie en beoordeling geschiktheid kandidaat bij reorganisatie

10/05 2022
Categorie Rechtspraak

De kantonrechter Den Haag verduidelijkt hoe een werkgever dient te handelen bij een reorganisatie; o.a. bij verval van functie, uitwisselbaarheid van functies, de reikwijdte van de herplaatsingsverplichting en inrichting van een selectieprocedure. Daarbij schetst de rechter duidelijk dat de werkgever beleidsvrijheid heeft bij de keuze of een functie komt te vervallen en de beoordeling van geschiktheid van een kandidaat. Werkgever heeft ook een grote mate van beleidsvrijheid bij de keuze welke kandidaat op een nieuwe functie te herplaatsen, uitzondering daarbij is als oude taken terugkomen in de nieuwe functie. In dat geval moeten de geschikt bevonden kandidaten op basis van het omgekeerd afspiegelingsbeginsel worden herplaatst!

Lees meer
Bron Rechtbank Den Haag 23 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2528
Expertise

Equity Partner Deloitte is géén werknemer, mede gelet op zijn maatschappelijke positie als fiscalist

05/04 2022
Categorie Rechtspraak

Van een arbeidsovereenkomst is sprake als voldaan is aan de voorwaarden van artikel 7:610 BW (arbeid, loon en gezag). De relatie tussen een Equity Partner en Deloitte kwalificeert niet als een arbeidsovereenkomst. Het Hof oordeelt dat de Equity Partner zich daarvan - gelet op zijn maatschappelijke positie als fiscalist - bewust had moeten zijn.

Lees meer