Nieuws en mededelingen

Verkenning WNT 3 en meer nieuws.

13/07 2015

De Wet normering topinkomens (WNT) is dynamische wetgeving. Na de WNT 1, gevolgd door de Aanpassingswet WNT, Reparatiewet WNT, en WNT 2 is er een WNT 3 in de maak waarbij de inkomensnormering zal moeten gaan gelden voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector per 1 januari 2017. Verder worden de laatste ontwikkelingen onder de WNT2 samengevat in dit artikel.
Lees meer..

Lees meer

Nieuws over Wet werk en zekerheid

05/03 2015

Werkgevers blijven zich ongerust maken over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid en de daarmee gemoeide kosten bij ontslag. Ook zieke werknemers hebben bij ontslag na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding. Werkgevers hebben zich dat wel gerealiseerd, maar nog niet de kosten daarvan doorgerekend. Inmiddels heeft de Tweede Kamer deze week ingestemd met de maatregelen die Minister Asscher heeft voorgesteld om tegemoet te komen aan de bezwaren van werkgevers dat voor de transitievergoeding geen overgangsrecht geldt. Lees meer..

Lees meer
Expertise

Aanzegplicht per 1 januari 2015

22/12 2014

Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht één maand voor de afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze ‘aanzegplicht’ gaat gelden voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van minimaal zes maanden die aflopen op of na 1 februari 2015.

Lees meer
Expertise

L&A advocaten in de media

01/12 2014

Fons Hendriks van RTV NH bezoekt voor het programma NH Buurten de leukste buurten van Noord-Holland. NH Buurten was in november 2014 in Lijnden waar zij opnames hebben gemaakt bij L&A advocaten. Bernadine van der Wulp leidt de televisieploeg door het kantoor van L&A advocaten. Ook is er een kort interview met Arlette Putker-Blees.

Lees meer
Expertise