Actueel

Verkenning WNT 3 en meer nieuws.

13/07 2015
Auteur Hanneke Klinckhamers

De Wet normering topinkomens (WNT) is dynamische wetgeving. Na de WNT 1, gevolgd door de Aanpassingswet WNT, Reparatiewet WNT, en WNT 2 is er een WNT 3 in de maak waarbij de inkomensnormering zal moeten gaan gelden voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector per 1 januari 2017. Verder worden de laatste ontwikkelingen onder de WNT2 samengevat in dit artikel.
Lees meer..

Lees meer

Nieuws over Wet werk en zekerheid

05/03 2015
Auteur Hanneke Klinckhamers

Werkgevers blijven zich ongerust maken over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid en de daarmee gemoeide kosten bij ontslag. Ook zieke werknemers hebben bij ontslag na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding. Werkgevers hebben zich dat wel gerealiseerd, maar nog niet de kosten daarvan doorgerekend. Inmiddels heeft de Tweede Kamer deze week ingestemd met de maatregelen die Minister Asscher heeft voorgesteld om tegemoet te komen aan de bezwaren van werkgevers dat voor de transitievergoeding geen overgangsrecht geldt. Lees meer..

Lees meer
Expertise