Over ons

Wij zijn een gespecialiseerd team van advocaten op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht en onze cliënten zijn met name grote en middelgrote (internationale) ondernemingen, bestuurders en werknemers in het hogere (management) segment.

L&A is in 2008 opgericht als specialistisch arbeidsrecht nichekantoor door Liesbeth Franx en Arlette Putker-Blees. Inmiddels is het kantoor uitgegroeid tot een team van zes advocaten, een paralegal en werkstudenten. De partners in het team hebben hun sporen verdiend bij het topsegment van grote (internationale) advocatenkantoren. Onze jarenlange ervaring in de commerciële advocatuur vormt een solide basis voor onze praktijk die zich in hoofdzaak concentreert op grote en middelgrote (internationale) ondernemingen, bestuurders en werknemers in het hogere (management) segment.

De advocaten van L&A beschikken over specialistische expertise. Leden van ons team doceren en publiceren over onderwerpen uit hun expertise gebied en maken deel uit van vakspecialistische denktanks, zoals de werkgroep CAO-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

De kennisontwikkeling van onze advocaten wordt op hoog peil gehouden en verdiept door regelmatig collegiaal overleg en het volgen van post-academisch onderwijs.

L&A heeft een goed netwerk van niche kantoren binnen en buiten het arbeidsrecht en ambtenarenrecht, waaronder op het gebied van pensioenrecht, fiscaal- en ondernemingsrecht. Wij delen dit netwerk graag met onze cliënten en in voorkomende gevallen werken wij in zaken samen met kantoren uit ons netwerk.

Het kantoor van L&A advocaten is gevestigd op een uitstekend bereikbare plek in Amsterdam.

Arbeidsrecht

Hieronder in hoofdlijnen een overzicht van de aandachtspunten uit onze arbeidsrechtpraktijk.

Wij adviseren en procederen over:

Ambtenarenrecht
Arbeidsongeschiktheid en ziekte
Arbeidsovereenkomst
Arbeidsvoorwaarden en Bedrijfsbeleidsregels
CAO recht
Concurrentie
Individueel en collectief ontslag en reorganisaties
Medezeggenschap
Overgang van onderneming/In – en outsourcing
Privacy
Statutair Bestuurder
Uitzendovereenkomst en detachering

Begeleiding bij mediation trajecten
Steeds vaker wordt (voorafgaande aan een procedure) getracht een geschil op te lossen via mediation. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie waarin de Arbo-arts mediation heeft geadviseerd als de werkgever een verschil van mening heeft met een zieke werknemer. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om deze trajecten te begeleiden.

Trainingen
Wij geven trainingen aan HR functionarissen en managers/directieleden over tal van arbeidsrechtelijke actualiteiten en thema’s. Voorbeelden daarvan zijn dossieropbouw, begeleiding bij het monitoren van disfunctionerende werknemers, ontslag op staande voet, medezeggenschap, oprichten OR, Wet Normering Topinkomens, statutair directeur, arbeidsrecht voor Engelstaligen, arbeidsrecht in fraudezaken alsmede problematiek rond de zieke werknemer, (pre)employment screening en privacy op de werkvloer. Ook ondernemingsraden worden door ons begeleid en getraind. Deze trainingen worden in overleg met de cliënt op maat gemaakt en kunnen bij L&A of in-company worden gegeven. Onze trainingen worden zeer hoog gewaardeerd!

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.